Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza

Općina Stubičke Toplice učinila je korak naprijed u digitalizaciji svog poslovanja i kao dodatnu uslugu za svoje građane pokrenuta je aplikacija: SOM natječaji.

Jednostavna i pregledna za korištenje, aplikacija omogućuje svim učenicima i studentima podnošenje zahtjeva za sufinanciranje javnog linijskog prijevoza, odnosno dostavu potrebnih dokumenata upravo putem aplikacije.

Od danas više nije potrebno osobno dolaziti u Općinu radi predaje zahtjeva: dovoljno je pristupiti aplikaciji bilo sa svojih pametnih telefona, bilo sa računala, dakle bilo kada i bilo gdje! Cilj nove usluge je ubrzati i pojednostaviti proces ostvarivanja prava na sufinanciranje prijevoza, odnosno izdavanja potvrda.

Aplikaciji se pristupa putem poveznice sa web portala Općine Stubičke Toplice (poveznica u nastavku).

1. Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

2. Link za prijavu (nakon registracije): https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upute za prijavitelja
22. rujna 2021. 779,32 KB

Kako do nas / Kontakt