Sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola

Općina Stubičke Toplice temeljem Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj: 4/20) za šk.god. 2020./2021. sufinancira nabavu udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, a koji se školuju na području Republike Hrvatske u iznosu od 400,00 kuna. Uvjet za ostvarenje sufinanciranja je da učenik i oba roditelja ili jedan ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice te da nijedan član zajedničkog kućanstva nema, po bilo kojoj osnovi, nepodmirenih dugovanja prema Općini Stubičke Toplice. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30.09.2020. g. na niže priloženom zahtjevu uz dostavu navedenih priloga.

ZAHTJEV UDŽBENICI 2020
01. rujna 2020. 38,5 KB

Kako do nas / Kontakt