Sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk.god. 2023./2024

Općina Stubičke Toplice, kao i prethodnih godina, sufinancirati će troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2023./2024.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju učenici koji su u školskoj godini 2023./2024. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, bez obzira na njihov socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:

  • da učenik ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i
  • da barem jedan od njegovih roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice na dan donošenja ove Odluke.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima podnosi se na propisanom obrascu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice Zahtjev podnose roditelji/skrbnici učenika. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

  • potvrda o upisu učenika u srednju školu,
  • preslika ugovora o smještaju u dom,
  • izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
  • dokaz o prebivalištu učenika i
  • dokaz o prebivalištu roditelja odnosno skrbnika.

Odluka učenički domovi sk god 2023 2024
05. rujna 2023. 124,35 KB

Kako do nas / Kontakt