Uređenje korita potoka Vidak u naselju Strmec Stubički 

Na potoku Vidak u naselju Strmec Stubički, u predjelu oko kućnog broja 176, u tijeku su radovi na uređenju korita potoka.

Radove izvode Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina - Sutla“ iz Velikog Trgovišća, a sukladno programu radova na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina - Sutla.

Ovim radovima obuhvaćena je sječa raslinja, izgradnja hidrotehničke stepenice, te zaštita pokosa kamenom oblogom, a dužina dionice koja će se urediti iznosi 200 metara.

Kako do nas / Kontakt