Poziv na edukativnu radionicu u sklopu provedbe projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice

Poziv na edukativnu radionicu o pravilnom odvajanju otpada, mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne
upotrebe, te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

Poštovani mještani Općine Stubičke Toplice,

pozivamo Vas da u što većem broju dođete na edukativnu radionicu koja će se održati u srijedu
27. ožujka 2019. godine s početkom u 18,00 sati u Mjesnom domu Strmec Stubički.

Radionica se organizira u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Stubičke Toplice“, a obuhvatit će slijedeće teme:
- Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe
- Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
- Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
 
Cilj provedbe projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta" je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Stubičke Toplice i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda.

Kako do nas / Kontakt