Zakupom hotela Matija Gubec započeo projekt obnove 

U rujnu 2014. godine nad HTP-om Matija Gubec d.d. proglašen je stečaj, budući da je u svibnju 2013. godine hotelski kompleks u vlasništvu Ivana Hudoletnjaka zatvoren i prepušten propadanju.

U namjeri sprečavanja devastacije Općina Stubičke Toplice, nažalost, nije imala zakonskih osnova ni nadležnosti u nizu negativnih postupaka bivšeg vlasnika.

Stečajni upravitelj raspisao je natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup kompleksa hotela Matija Gubec objavljen 27. prosinca 2014. godine. U skladu s provedenim postupkom, zakup hotela Matija Gubec dobio je Zdenko Poštek - direktor hotela devedesetih godina.

Ugovor o zakupu zaključen je na određeno vrijeme do unovčenja predmeta zakupa u stečajnom postupku. Po potpisivanju Ugovora 01. veljače 2015. godine i ulaskom u hotel novi zakupac suočio se s velikom devastacijom u prostoru i nizom otežavajućih okolnosti. Definirani uvjeti zakupa od strane stečajnog upravitelja Marinka Paića navode da zakupnik ima pravo izvršiti minimalna ulaganja u zakupljeni prostor koja su potrebna za obavljanje njegove djelatnosti. Zatečeno stanje u prostoru bio je hotel bez struje, vode i plina, devastirani radijatori, unutarnji i poluotvoreni bazen, oštećenje krovišta i niz drugih nepogodnosti. U cilju što skorijeg pokretanja sustava, Zdenko Poštek aktivirao je projekt sanacije hotela u koji, prema njegovoj procjeni, treba uložiti cca. 2.000.000,00 kn. U projektu obnove prednost je zakupnika što, kao dugogodišnji direktor, poznaje problematiku i sustav funkcioniranja hotela.

Po završetku radova sanacije, slijedi oživljavanje ponude hotela koji je, iako devastiran, dugogodišnjim radom i tradicijom ostao prepoznatljiv. U prilog navedenom govori i niz zaprimljenih upita o terminu otvaranja hotela. Marketinški pristup i promocija hotela bit će usmjereni prema gostima s prosječnim primanjima, a cijene usluga bit će prihvatljive navedenom segmentu tržišta.

Za početak rada hotela, u planu Zdenka Pošteka je formirati poslovni tim od cca. 20 djelatnika pri čemu će prednost imati djelatnici sa stečenim iskustvom u sustavu HTP-a. Otvorenjem hotela koje zakupac predviđa kroz mjesec dana, oživjeti će turistička ponuda destinacije, a Općina Stubičke Toplice pružit će kvalitetnu suradnju i podršku u cilju razvoja lokalne zajednice.

Kako do nas / Kontakt