Završen projekt dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice

U Osnovnoj školi Stubičke Toplice završeni su radovi na dogradnji upravnog dijela škole. Kako je zbornica Osnovne škole bila neprikladna za normalno funkcioniranje, pristupilo se dogradnji jugozapadnog dijela postojećeg kompleksa kojom je isti povećan za novih 65 m2.

U dograđenom dijelu, uz rekonstrukciju postojećeg dijela, uređena je nova zbornica, soba ravnatelja, tajništva, sobe stručnih suradnika, administracije, spremišta i sanitarija nastavničkog osoblja.

Spomenuti radovi u cijelosti su financirani iz Proračuna Općine Stubičke Toplice te čine dio velikog investicijskog projekta obnove i dogradnje škole kojeg će Općina Stubičke Toplice realizirati u etapama zbog velikog smanjenja proračunskih sredstava koje je donijela izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je otežavajuća okolnost što za navedene namjene nije planirano raspisivanje natječaja strukturnih fondova.

Kako do nas / Kontakt