Novosti


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STUBIČKE TOPLICE NA ODREĐENO VRIJEME-KOMUNALNI RADNIK(M/Ž)

KLASA:112-01/22-01/03 URBROJ:2140-27-3-22-1 Stubičke Toplice, 11.05.2022. Na temelju članka 18. st. 1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao na određeno vrijeme od 3 mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine

Pročitaj više

Zapisnik sa svečane sjednice Općinskog vijeća - Dan Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K     Sa 7. svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, dana 27. travnja 2022. godine u Kongresnoj dvorani Hotela „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice, sa početkom u 18,00 sati.   Prisutni: -          gdin. Željko Kolar – župan Krapinsko – zagorske županije -          gđa. Olivera Šarić – savjetnica za međunarodnu suradnju Hrvatske turističke zajednice -          gdi

Pročitaj više


SAVJET MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE-IZVJEŠĆE I POPIS KANDIDATURA

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice objavljen je dana 11. travnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice. Kandidature su zaprimane zaključno do 26. travnja 2022. godine. Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavilo je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te objavljuje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt