Novosti


POZIV KUĆANSTVIMA U KOJIMA SU SVE OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

Općina Stubičke Toplice poziva kućanstva s područja Općine Stubičke Toplice u kojima su sve osobe pojedinačno starije od 65 godina da se, sa dokazom o članovima kućanstva i njihovoj dobi, jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, do 13. rujna 2022. godine, u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od strane Općine Stubičke Toplice. Za sve dodatne informacije molimo Vas da se javit

Pročitaj više


Konstituiran Savjet mladih Općine Stubičke Toplice

KLASA: 024-05/22-01/05 URBROJ:2140-27-2-22-10 Stubičke Toplice, 11.08.2022. Na temelju članka 15. st. 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34a/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljuje: OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE Dana 11. kolovoza 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice. Za predsjednicu Savjeta m

Pročitaj više

POZIV ZA UPLATU DONACIJA ZA POMOĆ OBITELJI DOMITREK IZ PILE 15

Općina Stubičke Toplice otvorila je poseban račun za donacije. Sav prikupljen novac bit će usmjeren isključivo na pomoć obitelji Zdravka i Darinke Domitrek iz Stubičkih Toplica, Pila 15, kojima je u srpnju u požaru u potpunosti uništen gospodarski objekt – staja, a od posljedica požara su uginule brojne domaće životinje koje su nalazile u staji.

Pročitaj više


Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 27. srpnja 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.   PRISUTNI: Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća, Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski   Odsutni: Roman Rogović (opravdano)   Ost

Pročitaj više

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. lipnja 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Prisutni: Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća, Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski   Odsutni: Roman Rogović (opravdano)   Ostali prisutni:   Josip

Pročitaj više

Obavijest o odgodi 10. sjednice Općinskog vijeća i novom terminu sjednice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  KLASA:024-03/22-01/15 URBROJ:2140-27-2-22-2 Stubičke Toplice, 21.7.2022 Na temelju članka 43. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21)   o b a v j e š t a v a m   vijećnice i vijećnike u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice da se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubi

Pročitaj više

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA: 024-03/22-01/15 URBROJ:2140-27-2-22-1 Stubičke Toplice, 15.7.2022.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. i 44.a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazi

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt