Novosti

Zapisnik sa 8. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 Z A P I S N I K sa 8. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 10. lipnja 2022.  godine  elektroničkim putem aplikacije Skayp   Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravio je vijećnike koji su prijavili svoje sudjelovanje na aplikaciji skayp. U cilju evidentiranja moli da svi vijećnici upišu svoje ime u opciju čavrljanje. Pojašnjava da će se glasanje vršiti na načina da vijećnici u opciju čavrljanje upišu svoje ime i da se izjasne

Pročitaj više

8. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   KLASA: 024-03/22-01/13 URBROJ:2140-27-2-22-1 Stubičke Toplice, 09.6.2022.   Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 2. i članka 44.a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21)

Pročitaj više

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU ZONA STUBAKI i s tim u vezi VII. izmjena i dopuna PPUO Stubičke Toplice

Na temelju odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice objavljuje  JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ i s tim u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice  I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Z

Pročitaj više

JAVNO SAVJETOVANJE o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika za dodjelu stupendija

Općina Stubičke Toplice objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 39/20). Javno savjetovanje traje 30 dana: od 27. svibnja do zaključno 27. lipnja 2022. godine. Slijedom navedenoga, Općina Stubičke Toplice poziva poziva zainteresiranu javnost da se uklju

Pročitaj više


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STUBIČKE TOPLICE NA ODREĐENO VRIJEME-KOMUNALNI RADNIK(M/Ž)

KLASA:112-01/22-01/03 URBROJ:2140-27-3-22-1 Stubičke Toplice, 11.05.2022. Na temelju članka 18. st. 1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao na određeno vrijeme od 3 mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine

Pročitaj više

Zapisnik sa svečane sjednice Općinskog vijeća - Dan Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K     Sa 7. svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, dana 27. travnja 2022. godine u Kongresnoj dvorani Hotela „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice, sa početkom u 18,00 sati.   Prisutni: -          gdin. Željko Kolar – župan Krapinsko – zagorske županije -          gđa. Olivera Šarić – savjetnica za međunarodnu suradnju Hrvatske turističke zajednice -          gdi

Pročitaj više


SAVJET MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE-IZVJEŠĆE I POPIS KANDIDATURA

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice objavljen je dana 11. travnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice. Kandidature su zaprimane zaključno do 26. travnja 2022. godine. Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavilo je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te objavljuje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor

Pročitaj više


Kako do nas / Kontakt