Novosti

Obilježavanje 15.obljetnice Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice

Udruga Hrvatska žena Stubičke Toplice upriličuje svečano obilježavanje 15. obljetnice Udruge, dana 27. ožujka 2009. godine (petak) u kongresnoj dvorani hotela „Matija Gubec“ – Stubičke Toplice, s početkom u 18,30 sati. Prigodni program: -solistički nastup Tomislava Borića -muzički sastav „Šarmeri“ -nastup učenika Područne škole Stubičke Toplice -nastup scenske grupe učenika Osnovne škole Oroslavje -dodjela zahvalnica članicama Udruge od strane načelnika Općine -voditelj pro

Pročitaj više

ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA:363-01/09-02/1 URBROJ:2113/03-01-09-2 Stubičke Toplice, 10.02.2009.   Na temelju članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 23. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 10. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću     ODLUK

Pročitaj više

ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

KLASA:363-05/09-01/1 URBROJ:2113/03-01-09-2 Stubičke Toplice, 10.02.2009.   Na temelju članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 10. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću     OD

Pročitaj više

ZAKLJUČAK o sufinanciranju Programa: Pomoć i njega u kući-dostava toplih obroka

KLASA:550-01/09-01/10 URBROJ:2113/03-02-09-2 Stubičke Toplice, 24.02.2009. Na temelju članka 52. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06), Općinsko poglavarstvo Općine Stubičke Toplice na svojoj 53. sjednici održanoj dana 24. veljače 2009. godine donijelo je slijedeći Z A K LJ U Č A K Članak 1. Odobrava se sufinanciranje Programa Pomoć i njega u kući- dostava toplih obroka sa iznosom 1,00 kn (slovima: jedna kuna) po obroku,

Pročitaj više

"Stubaki auto-moto slalom  2009."

Općina Stubičke Toplice bila je generalni pokrovitelj prijateljske 1. auto-moto slalom utrke koju je organizirao AMK ''Stubaki'' iz Stubičkih Toplica, a koja se održala kao dvodnevna manifestacija dana 14. i 15. ožujka (subota i nedjelja) 2009.godine u Parku vozača Pila na Sljemenskoj cesti.Za dodatne informacije pogledajte na sportske manifestacije!

Pročitaj više

ZAKLJUČAK o sufinanciranju Programa: Pomoć i njega u kući-dostava  toplih obroka

KLASA:550-01/09-01/10 URBROJ:2113/03-02-09-2 Stubičke Toplice, 24.02.2009. Na temelju članka 52. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06), Općinsko poglavarstvo Općine Stubičke Toplice na svojoj 53. sjednici održanoj dana 24. veljače 2009. godine donijelo je slijedeći Z A K LJ U Č A K Članak 1. Odobrava se sufinanciranje Programa Pomoć i njega u kući- dostava toplih obroka sa iznosom 1,00 kn (slovima: jedna kuna) po obroku, za

Pročitaj više

ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

KLASA:363-05/09-01/1 URBROJ:2113/03-01-09-2 Stubičke Toplice, 10.02.2009. Na temelju članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 10. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću ODLUKU

Pročitaj više

ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA:363-01/09-02/1 URBROJ:2113/03-01-09-2 Stubičke Toplice, 10.02.2009. Na temelju članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 23. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 10. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o

Pročitaj više

ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

KLASA:350-02/08-01/8 URBROJ:2113/03-01-09-68 Stubičke Toplice, 10.02.2009. Na temelju članka 100. stavka 6. u vezi sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07), uz suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Krapinsko-zagorske županije KLASA:350-02/09-01/01, URBROJ:2140/01-07-01-09-5 od 03. veljače 2009. godine i članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06), Općinsko vijeće

Pročitaj više

Sajam "GAST 2009.", Split 04.-08.03.2009.g.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije predstavila je turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije u Splitu na sajmu ''GAST 2009.'' od 04. do 08. ožujka (štand br.4, hala br.5) pod sloganom''ZAGORSKI VRT DOŽIVLJAJA''.Kao glavni izlagač nastupila je Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije sa suizlagačima kao što je Hrvatska gospodarska komora-županija Krapinsko-zagorska, te ostali gospodarski subjekti i Turističke zajednice s područja Krapinsko-zagorske županije.

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt