Novosti
Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)  je u partnerstvu s Gradskim odjelom za edukaciju i mlade iz Reykjavika, 1. rujna 2022. započela provedbu projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“. Projekt se provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji, trajat će do 30. studenoga 2023., a podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Glavni cilj projekta je ojačati zagovaračku ulogu civilnog društva za

Pročitaj više

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 28. rujna 2022.  godine  elektronički - putem aplikacije Skyp   Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravio je vijećnike koji su prijavili svoje sudjelovanje na aplikaciji skayp. U cilju evidentiranja moli da svi vijećnici upišu svoje ime u opciju čavrljanje. Pojašnjava da će se glasanje vršiti na načina da vijećnici u opciju čavrljanje upišu svoje ime i da se izjasne sa ZA, PROT

Pročitaj više

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 19. listopada 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Prisutni: Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća, Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski   Odsutni: Željko Frgec (opravdano), Roman Rogović (opravdano)   Ostali pri

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt