JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

KLASA: 007-01/22-01/02 URBROJ:2140-27-1-22-1 Stubičke Toplice, 21.02.2022.   Na temelju članka 6. st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21), članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 23/15), članka 4. st. 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (

Pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2022. GODINI

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2022. godini, u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se

Pročitaj više
Kako do nas / Kontakt