Službene obavijesti
Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Stubičke Toplice - radno mjesto referent - komunalni redar

KLASA: 112-01/24-01/05 URBROJ:2140-27-4-24-1 Stubičke Toplice, 11.03.2024.   Na temelju članaka 17. i 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice   na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 (jedan) izvrši

Pročitaj više


ODLUKA O ISPLATI PRIGODNOG DARA UMIROVLJENICIMA POVODOM USKRSA U 2024. GODINI

  KLASA: 024-04/24-01/02 URBROJ:2140-27-1-24-1 Stubičke Toplice, 06.03.2024.   Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju odredbe članka 46. stavka 2. točke 7. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) donosi sljedeću   O D L U K U  o isplati prigodnog dara umirovljenicima povodom Uskrsa u 2024. godini   Članak 1.   Prigodni dar isplaćuje se umirovljenicima koji imaju prijavljeno prebivalište na području

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt