Službene obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2024. GODINI

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2024. godini, u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se p

Pročitaj više

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 31. siječnja 2024.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Prisutni: Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća, Sabina Frgec, Željko Benger,  Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski, Roman Rogović, Željko Frgec   Odsutni: Marija Vrban (opravdano)   Ostali prisutni: Josi

Pročitaj više

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

  Z A P I S N I K sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 13. prosinca 2023.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Prisutni: Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća, Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger,  Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski   Odsutni: Roman Rogović(opravdano), Željko Frgec (opravdano)   Ostali

Pročitaj više

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent/referentica za uredsko poslovanje (zamjena)

Na temelju članka 18. st. 1. i članka  29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje   OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME   za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto referent za uredsko poslovanje – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Pročitaj višePoziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA KLASA: 024-03/24-01/01 URBROJ:2140-27-2-24-1 Stubičke Toplice, 26.01.2024. Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stub

Pročitaj više


Općina Stubičke Toplice ne mijenja visinu poreznih stopa za godišnji porez na dohodak

Prema Odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23), gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke, a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinice lokalne samou

Pročitaj više

Odvoz miješanog komunalnog otpada - izmjena datuma odvoza zbog blagdana Sveti Stjepan 26.12.2023

Poštovani korisnici javne usluge sa područja Općine Stubičke Toplice,  Ovim putem Vas obavještavamo o promjeni u rasporedu odvoza otpada, uslijed kojeg se po redovnom rasporedu otpad odvozi utorkom, da će se zbog neradnog dana – blagdana Sveti Stjepan, utorak (26.12.2023.) miješani komunalni otpad sakupljati i odvoziti u subotu 30. prosinca 2023. godine. Zahvaljujemo na razumijevanju. S poštovanjem, EKO-FLOR PLUS d.o.o

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt