Prostorni plan uređenja općine Stubičke Toplice

III 4 IZVJESCE O PONOVNOJ JR smanjeno
21. travnja 2020. 2,76 MB

III 3 IZVJESCE O JR smanjeno
21. travnja 2020. 3,02 MB
OBRAZLOZENJE PLANA
04. ožujka 2020. 10,8 MB
Sazetak za javnost
04. ožujka 2020. 778,63 KB
1 Koristenje i namjena povrsina
04. ožujka 2020. 8,82 MB
2.1 prometl
04. ožujka 2020. 9,08 MB
2.2 pošta i elektronicke komunikacije
04. ožujka 2020. 8,97 MB
2.3 elektroenergetika
04. ožujka 2020. 8,95 MB
2.4 plinoopskrba
04. ožujka 2020. 8,93 MB
2.5 vodoopskrbni sustav
04. ožujka 2020. 8,98 MB
2.6 odvodnja otpadnih voda
04. ožujka 2020. 9 MB
3.1 kultura
04. ožujka 2020. 9,17 MB
3.2 mjere zaštite
04. ožujka 2020. 9,17 MB
3.3 posebna ogranicenja
04. ožujka 2020. 9,21 MB
3.4 planske mjere zastite
04. ožujka 2020. 8,94 MB
4 Gradevinska podrucja 4.1 GP
04. ožujka 2020. 2,27 MB
4.2 Gradevinska podrucja
04. ožujka 2020. 558,92 KB
Objava ponovne javne rasprave
17. veljače 2020. 79,86 KB
ODREDBE ZA PROVEDBU PPJR
04. listopada 2019. 1,85 MB
OBRAZLOZENJE PLANA
04. listopada 2019. 9,23 MB
Sazetak za javnost
04. listopada 2019. 805,04 KB
1 Koristenje i namjena povrsina
04. listopada 2019. 8,93 MB
2.1 promet
04. listopada 2019. 9,16 MB
2.2 pošta i elektronicke komunikacije
04. listopada 2019. 9,09 MB
2.3 elektroenergetika
04. listopada 2019. 9,03 MB
2.4 plinoopskrba
04. listopada 2019. 9,02 MB
2.5 vodoopskrbni sustav
04. listopada 2019. 9,1 MB
2.6 odvodnja otpadnih voda
04. listopada 2019. 9,11 MB
3.1 kultura
04. listopada 2019. 9,33 MB
3.2 mjere zaštite
04. listopada 2019. 9,24 MB
3.3 posebna ogranicenja
04. listopada 2019. 9,3 MB
3.4 planske mjere zastite
04. listopada 2019. 9,15 MB
4.1 Gradevinska podrucja
04. listopada 2019. 4,82 MB
4.2 Gradevinska podrucja
04. ožujka 2020. 830,1 KB
ZAHTJEV ZA PRENAMJENU
03. listopada 2017. 57 KB

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Zaključak konačni prijedlog VI. IDPPUO
11. siječnja 2023. 72,75 KB
IZVJEŠĆE VI ID PPUO Stubicke Toplice
11. siječnja 2023. 9,14 MB
Odluka o izradi VI. IDPPUO
08. srpnja 2022. 208,21 KB
Objava javne rasprave VI ID PPUO
07. prosinca 2022. 77,88 KB
PPUO ST Sazetak za javnost
09. prosinca 2022. 557,2 KB
VI ID PPUO Stubičke Toplice PP
09. prosinca 2022. 1,37 MB
1 Koristenje i namjena povrsina
09. prosinca 2022. 8,87 MB
2.1 promet NPP
07. prosinca 2022. 9,14 MB
2.3 elektroenergetika NPP
07. prosinca 2022. 9,02 MB
4.1 Gradjevinska podrucja
09. prosinca 2022. 2,25 MB
4 Gradevinska podrucja NPP 4.2 GP
07. prosinca 2022. 572,78 KB


Karte korištenja i namjena prostora
Kako do nas / Kontakt