STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINU

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijelo je na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 29. prosinca 2015. godine Strategiju razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015. do 2020. godine.

Općina Stubičke Toplice pokrenula je postupak izrade Strategije razvoja u polovicom 2015. godine. Rad na izradi Strategije se odvijao putem prikupljanja informacija o stanju iz područja svih sektora, te zajedničkim  sastancima pri čemu se poseban naglasak stavljao na temeljna pitanja razvoja općine.

Strategiju razvoja Općine Stubičke Toplice izradila je  Zagorska razvojna agencija d.o.o. iz Krapine.

Strategija razvoja je temeljni dokument, koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i temeljem provedene analize predlaže  prioritete, kao i mjere putem kojih će se oni realizirati.

Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice iznimno je važan alat za upravljanje općinom. Njezini prioriteti i ciljevi moraju se uvažavati pri donošenju općinskog proračuna i investicijskih programa. Ona postaje i ključni ulazni programski dokument temeljem kojeg će Općina koristiti financijska sredstva iz Strukturnih i Kohezijskih fondova Europske unije pri provedbi odabranih programa i projekata u narednom financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine.

Važno je da dionici prihvate Strategiju razvoja pri planiranju svojih aktivnosti te da se aktivno uključe u prikupljanju projektnih ideja, jer ovim živim dokumentom ostvarujemo viziju Općine Stubičke Toplice.

Projekt  STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINU prijavljen je na natječaj iz mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave « te su Općini Stubičke Toplice odobrena sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015. do 2020. godine.

Općina Stubičke Toplice isplatila je iz svog proračuna iznos od 12.500,00 kuna za izradu Strategije, a što su troškovi PDV-a.

poštovani,
Općina Stubičke Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:
Strategije razvoja Općine stubičke Toplice za razdoblje 2015-2020 godine

Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice iznimno je važan alat za upravljanje općinom. Njezini prioriteti i ciljevi moraju se uvažavati pri donošenju općinskog proračuna i investicijskih programa. Ona postaje i ključni ulazni programski dokument temeljem kojeg će Općina koristiti financijska sredstva iz Strukturnih i Kohezijskih fondova Europske unije pri provedbi odabranih programa i projekata u narednom financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine.

Općina Stubičke Toplice pokrenula je postupak izrade Strategije razvoja u polovicom 2015. godine. Rad na izradi Strategije se odvija putem prikupljanja informacija o stanju iz područja svih sektora, te zajedničkim sastancima pri čemu se poseban naglasak stavljao na temeljna pitanja razvoja općine.
Strategiju razvoja Općine Stubičke Toplice izrađuje Zagorska razvojna agencija d.o.o. iz Krapine.

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 2015-2020 GODINE nalazi se na ovom linku, te Vas pozivamo da ga proučite i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom linku.

Popunjen obrazac dostavite zaključno do 11.12.2015. do 10,00 sati na adresu elektronske pošte: pravnik@stubicketoplice.hr ili dostavite poštom na adresu: Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice.
Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom OBRASCU biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovog važnog razvojnog dokumenta za Općine Stubičke Toplice, te na taj način date svoj doprinos izradi ovog važnog dokumenta za razvoj Općine.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte pravnik@stubicketoplice.hr ili na telefon 049/282-733.


Hvala na suradnji.


ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 2015-2020 GODINE IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

vijece ODLUKA O DONOSENJU STRATEGIJE
05. rujna 2016. 414,92 KB


U postupku savjetovanja nije bilo danih prijedloga ni primjedbi pravnih i fizičkih osoba.

Kako do nas / Kontakt