10. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Z A P I S N I K

 

sa Svečane sjednice Općinskog vijeća povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja održane dana 27. travnja 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice,

sa početkom u 18,00 sati.

 

Prisutni:

- izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora, gdin. Žarko Tušek

- zamjenik župana Krapinsko – zagorske županije, gdin. Anđelko Ferek Jambrek

- članovi Županijske Skupštine Krapinsko – Zagorske Županije

            - gdin. Stjepna Ranogajec

            - gđa. Nina Gradiški Zrinski

            - gdin. Ivan Hren

- načelnik Općine Stubičke Toplice, Josip Beljak 

- zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice, gđa. Anica Benger

- župnik Župe svetog Josipa Stubičke Toplice, vlč. Ivica Šestak

- predstavnici udruga sa područja Općine Stubičke Toplice

            - gdin. Radmil Pavalić, tajnik UVSPDR „Barun“

- gđa. Barica Pasanec, predsjednica Udruge umirovljenika Stubičke Toplice

            - gdin. Hans Jakob Brunner, predsjednik Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo

            - gđa. Marija Komin, tajnica Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo

            - gdin. Juraj Komin, blagajnik Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo

            - gdin. Željko Javorščak, predsjednik Taekwondo kluba „Kapleščak“

            - gdin. Anđelno Zrinski, predsjednik Stolnoteniskog kluba „Stubaki“

            - gdin. Marinko Maričić, predsjednik Gljivarske udruge „Blagva“

            - gdin. Stanislav Vrban, predsjednik Lovačke udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice

 

- Gradonačelnik Grada Donja Stubica, gdin. Nikola Gospočić

- predsjednik Gradskog vijeća Grada Oroslavja, gdin. Stanko Čičko

- gradonačelnik Grada Oroslavje, gdin. Emil Gredičak

- načelnik Općine Gornja Stubica, gdin. Jasmin Krizmanić

- zamjenik načelnika Općine Gornja Stubica, gdin. Vladimir Škvorc

- ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, gđa. Brigitte Gmaz

- ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, gđa. Kristina Ljubić

- v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice, gdin. Božidar Glas

- ravnatelj Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, gdin. Davor Gredičak

- direktor Radio „Stubice“, gdin. Mladen Kukas

- direktor marketinga Hotela „Matija Gubec“, gdin. Filip Poštek

 

- Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

- gdin. Sergej Augustin Erdelja, gđa. Marija Mirt, gdin. Krunoslav Sokač

- dobitnici priznanja:

            - vlč. Ivica Šestak

            - Monika Barić

            - Gracija Kačavenda

            - David Zrinski

            - Karlo Iljaš

 

- službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela: gđa. Ljubica Božić, gđa. Dubravka Špiček, gđica. Tamara Huis, gđa. Melita Šarić, gdin. Kristijan Oremuš, gđa. Ivana Klenkar, gđa. Ana Zrinski, gdin. Željko Šturlan, gdin. Josip Šturlan, gdin. Dragutin Gospočić

- novinari Mreže TV, Zagorje Interancionala i Zagorskog lista

                                   

Voditeljica svečanosti: gđa. Senka Susović      

Zapisnik vodi: gđa. Melita Šarić

 

Svečanost povodom obilježavanja Dana Općine vodi gđa. Senka Susović, koja je se uvodnom dijelu obratila nazočnima i pozdravila ih ispred načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenice načelnika Općine Stubičke Toplice Anice Benger i predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Nedjeljka Ćuka. Ovom svečanošću obilježava se Dan Općine Stubičke Toplice – 27. travnja i 25-ta godišnjica Općine Stubičke Toplice.

 

Poziva sve nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulim braniteljima, preminulom načelniku gospodinu Vladimir Bosnaru i svim preminulim vijećnicima.

 

Nakon odavanja počasti preminulima, pozdravila je prisutne goste i uzvanike:

 

- gdina. Žarka Tušeka – izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Republike Hrvatske

- gdina. Anđelka Fereka Jambreka – zamjenika Župana Krapinsko – zagorske županije

- gdina. Nikolu Gospočića – gradonačelnika Grada Donja Stubica

- gdina. Jasmina Krizmanića – načelnika Općine Gornja Stubica

- gdina. Vladimira Škvorca - zamjenika načelnika Općine Gornja Stubica

- članove Županijske skupštine

- vlč. Ivicu Šestaka – župnika Župe svetog Josipa Stubičke Toplice

- predstavnike udruga sa područja Općine Stubičke Toplice

- gđu. Brigittu Gmaz – ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

- gđu. Kristinu Ljubić – ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

- gdina. Božidara Glasa – vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice

- gdina. Davora Gredičaka – ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

- gdina. Mladena Kukasa – direktora Radio Stubice

- gdina. Filipa Pošteka – direktora marketinga Hotela Matija Gubec

- ostale goste i uzvanike, dobitnike priznanja Općine Stubičke Toplice, službenice i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

 

Voditeljica programa pročitala je kraći tekst o povijesti Stubičkih Toplica:

 

Općina Stubičke Toplice je jedinica lokalne samouprave osnovana i prostorno utemeljena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Prostire se na 27 km2 što ju prema veličini svrstava na 23 mjesto od 32 jedinice lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.

U sastavu Općine nalaze se 4 naselja: Pila, Sljeme, Strmec Stubički i Stubičke Toplice. Veći dio Općine, osim krajnjih sjevernih obronaka Medvednice, je naseljen.

Općina je nadaleko poznato po termalnim izvorima. Najpoznatije izvorište nalazi se na prostoru gdje se potok Topličina probio između brežuljaka Kamenjaka i Kapelščaka prelazeći iz stubičke u oroslavsku dolinu. Termalnom vodom iz ovoga izvorišta ljudi se koriste još od antike a danas se njome koriste dva koncesionara - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i hotel „Matija Gubec“. Voda iz ovog izvora odlikuje se visokom temperaturom na izvoru (43-69OC) te ljekovitim svojstvima.

Pored termalnih izvora veliko značenje ima i vrlo vrijedna prirodna baština. Po vrijednosti je najznačajniji Park prirode Medvednica koji obuhvaća 80% teritorija Općine Stubičke Toplice. Parkom prirode proglašen je 1981. godine, a bogatstvo biljnih vrsta i raznolikost šumskih oblika predstavljaju njegov temeljni fenomen.

Zaštićeni spomenik prirode hrast Galženjak nalazi se na brdu i istoimenoj šumi Kamenjak. U sklopu samog Parka prirode Medvednica nalazi se spomenik prirode – tisa na vrhu Horvatovih stuba.

Osim vrlo vrijedne prirodne baštine, Općina Stubičke Toplice je područje s očuvanim kulturno povijesnim nasljeđem. Po važnosti se ističe kupališni kompleks u naselju Stubičke Toplice koji se nalazi u sklopu Registra kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Izgrađen je po narudžbi zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca te obuhvaća glavnu kupališnu zgradu s Maksimilijanovom kupelji, parnu ili Dijaninu kupelj, kapelu sv. Katarine te kupališni perivoj.

Prvi pisani trag o Stubičkim Toplicama nalazimo 1209. godine u povelji ugarsko - hrvatskog kralja Andrije II.

U srednjem vijeku Stubičke Toplice spominju se 1567. godine u istrazi protiv Franje Tahyja, kada je taj prostor pripadao susedgradsko - stubičkom vlastelinstvu. Završna bitka velike Seljačke bune 1573. godine odvijala se na brdu Kapelščaku.

Izvore ljekovite vode u Stubičkim Toplicama prvi je opisao mađarski povjesničar Nikola Isthvánffy u 17. stoljeću.

U 18. stoljeću Stubičke Toplice u vlasništvu su grofova Vojkffy - Vojković iz Donjeg Oroslavja. Oni grade, pored samih izvora, krčmu - svratište (lepu hižu zidanu) i bazen za kupanje što je početak budućeg lječilišta odnosno balneološke tradicije.

Značajno razdoblje u razvoju Stubičkih Toplica započinje 1806. godine, kada zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac kupuje obližnji dvorac Golubovec, a zatim i termalne izvore u Stubičkim toplicama od grofova Vojkffy. Godine 1811. započinje izgradnja glavne kupališne zgrade - Maksimilijanove kupelji. Potom gradi Dijaninu kupelj, a treća građevina cijelog kupališno - lječilišnog kompleksa, klasicistička je kapela svete Katarine.

Na poziv biskupa Maksimilijana Vrhovca u Stubičke Toplice dolaze najpoznatiji liječnici i kirurzi kako bi istražili i potvrdili ljekovitost i moguću zdravstvenu primjenu termalnih izvora.

Između dva svjetska rata kupalište postaje dioničko društvo, grade se vanjski bazeni, ugostiteljski i drugi objekti. Stubičke Toplice postaju najpopularnije i najposjećenije izletište u okolici Zagreba. U drugoj polovici 20. stoljeća dolazi do znatne dogradnje lječilišta, kupališta kao i izgradnje novog hotela. Krajem 20. stoljeća, tj. 1993. godine, Stubičke Toplice postaju samostalna jedinica lokalne samouprave.

 

Prije pozdarvne riječi predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice pročitana je čestitka upućena od predsjednice Županijske skupštine Krapinsko - zagorske županije gđe.Vlaste Hubiciki.

 

Sjednici se pridružuju gdin. Stanko Čičko, predsjednik Gradskog vijeća Grada Oroslavja i gdin. Emil Gredičak, gradonačelnik Grada Oroslavja.

Gdin. Nedjeljko Ćuk predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice uputio je pozdravnu riječ:

Uvaženi gosti,

današnjim danom - „27. travnja“ 1993. godine, ustrojstvom lokalne samouprave, Stubičke Toplice postale su općinskim sjedištem, što znači da danas obilježavamo 25 godina postojanja naše Općine.

U kratkom osvrtu na proteklo dugogodišnje razdoblje, s ponosom mogu konstatirati da je Općinu Stubičke Toplice, obilježio investicijski ciklus kojim se afirmirala u kvalitetno izgrađenu lokalnu zajednicu.

Uspješnom realizacijom niza razvojnih projekata, Stubičke Toplice postigle su visoku razinu opremljenosti komunalnom infrastrukturom, stvorile kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja, razvile različite oblike kulturnih i društvenih čimbenika i interakcija, promijenile vizualni identitet, postale privlačno, ekološki osvješteno mjesto za život i boravak, te jedna od najprosperitetnijih općina Krapinsko-zagorske županije. Navedeno potvrđuje rezultat ocjenjivanja stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave u skladu s Zakonom o regionalnom razvoju RH i Odlukom Vlade RH, kojim je Općina Stubičke Toplice razvrstana u VII skupinu iznadprosječno rangiranih JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 106,568.

U proteklih 25 godina, programsko djelovanje Općine Stubičke Toplice u svim područjima bilo je usmjereno na potrebe stanovnika i podizanje kulture življenja.

Kao bliski suradnik i zamjenik jednog od najdugovječnijih načelnika u Republici Hrvatskoj, pokojnog Vladimira Bosnara, s ponosom mogu reći da njegovom timu pripadaju zasluge za iznimna postignuća u razvoju društveno odgovorne lokalne zajednice.

Čelništvo Općine Stubičke Toplice bilo je kvalitetan i odgovoran partner svojim mještanima, Općinskom vijeću, mjesnim odborima, radnim tijelima, stručnom timu Jedinstvenog upravnog odjela, udrugama, Osnovnoj školi, Dječjem vrtiću „Zvirek“, Župi svetog Josipa, Turističkoj zajednici, Savjetu mladih, a time je stvoren pozitivan duh zajedništva u lokalnoj zajednici. Zaslugama svih navedenih dionika, naša je Općina često bila prepoznata kao izuzetno dobar domaćin u provedbi raznih međunarodnih smotri i projekata. Također je bila dobitnik brojnih prestižnih priznanja na državnoj i regionalnoj razini.

Posebno je važno istaći kulturne, ekološke i sportske aktivnosti topličkih udruga s dugogodišnjom tradicijom, a koje su svojim misijama i projektima pokazale da je volontiranje pokretač pozitivnih promjena u civilnom društvu.

Gledajući u budućnost, pozivam načelnika Josipa Beljaka da uz podršku i kvalitetnu suradnju s Općinskim vijećem nastavi realizaciju pripremljenih projekata i u poticajnom okruženju za sve dionike lokalne zajednice uspješno nastavi put daljnjeg unapređenja kvalitete i kulture življenja u našem mjestu.

Mještanima općine Stubičke Toplice, Općinskom vijeću, načelniku Općine, mjesnim odborima, radnim tijelima, stručnom timu Jedinstvenog upravnog odjela, udrugama, Osnovnoj školi Vladimir Bosnar, Dječjem vrtiću „Zvirek“, Župi svetog Josipa, Turističkoj zajednici, Općinskoj knjižnici, Savjetu mladih, te poslovnim subjektima na području općine Stubičke Toplice zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji i entuzijazmu te upućujem čestitke povodom „27. travnja“ - Dana Općine Stubičke Toplice.

 

 

Gdin. Josip Beljak Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice obratio se prisutnima riječima:

Cijenjeni gosti, poštovane dame i gospodo vijećnici, drage sumještanke i sumještani,

posebna mi je čast pozdraviti vas na ovoj današnjoj svečanoj sjednici Općinskog vijeća kojom ćemo obilježiti dvadesetipet godina od osnivanja Općine Stubičke Toplice.

Tijekom ovih dvadesetipet godina uloženo je mnogo rada, zalaganja i sredstava kako bi naša Općina bila ugodno i poželjno mjesto za život od najmanjih nogu.

Uzorna smo općina, koja osigurava svojim stanovnicima sve za život, u okviru svojih mogućnosti. Od komunalne infrastrukture, dječjeg vrtića, osnovne škole, općinske knjižnice, uređenih parkova. Naravno, nećemo tu stati, pred nama su i ove godine veliki projekti, čiji je cilj poboljšati infrastrukturu koja je do sada izgrađena, i unaprijediti kvalitetu života.

U narednim tjednima otvorit ćemo tri nova gradilišta, za koja smo ostvarili pravo na sufinanciranje financijskim sredstvima Europske unije. Prvo gradilište je cesta sa mostom u Strmcu Stubičkom preko potoka Vidak. Ukupna vrijednost projekta je 650.000,00 kuna. Po završetku školske godine, zgrada Osnovne škole Vladimir Bosnar dobiti će novu, toplinsku fasadu i stolariju, a učionice led rasvjetu. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi na ovom projektu 1.400.000,00 kuna. Treći, najskuplji projekt, koji će započeti ove godine, a završiti sljedeće, je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta. Procijenjena vrijednost radova iznosi 4,5 milijuna kuna.

Tijekom ove godine, dosada je 362.000,00 kuna uloženo u održavanje nerazvrstanih cesta. Za funkcioniranje javne rasvjete, što za troškove električne energije za javnu rasvjetu, što za zamjenu dotrajalih žarulja, utrošeno je cca 65.000,00 kuna. Za javne potrebe u religiji, isplaćena je donacija župi sv. Josipa za izgradnju nove crkve u iznosu 43.000,00 kuna. Za stavku obrazovanje Općina je do sada utrošila 339.000,00 kuna i to za Dječji vrtić „Zvirek“ 227.150,45 kn (tu su uključene plaće zaposlenih, plin, pedagoški materijal i namirnice, članarina za eko vrtić), dok je potrebe osnovnoškolaca utrošeno 73.000,00: za materijal za školske potrebe, prijevoz učenika, članarinu za eko školu. Na području socijalne zaštite utrošeno je 107.000,00 kuna, i to za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, stipendije učenicima i studentima, školsku kuhinju socijalno ugroženoj djeci, poklon pakete povodom Uskrsa, jednokratne pomoći za novorođenče (do sada ih je bilo dvoje) te za sufinanciranje troškova prijevoza učenicima srednjih škola i učeničkog doma.

Ponosan sam što uspješno nastavljamo s našim socijalnim, kulturnim programima, komunalnim investicijama.

U ovih dvadesetipet godina Općina je razvila suradnju sa brojnim udrugama građana na svojem području, te sa njima surađuje u organizaciji svih kulturnih manifestacija kojima se obogaćuje društveni život njezinih stanovnika.

Zahvaljujem svim članovima  udruga, ravnateljima i djelatnicima naših ustanova na ustrajnosti i predanosti zajednici. Danas ćemo posebnu zahvalu uputiti velečasnom Ivici Šestaku, koji uspješno radi na projektu izgradnje nove crkve, njegov trud je uzoran svima nama i čast nam je što ga je put doveo baš u našu općinu.

Hvala svim vijećnicama i vijećnicima što na načelima solidarnosti i tolerancije surađuju u interesu svojih stanovnika, kako bi općina Stubičke Toplice bila još ljepša i naprednija.

Najveća hvala svakom stanovniku ove općine, hvala vam što volite svoju općinu, što čuvate svoj okoliš, što nastojite poboljšati naš rad, hvala vam za svaki prijedlog koji donesete u naše urede, hvala vam što ste ponosni na svoju općinu, na svoju tradiciju.

Za dvadesetipeti rođendan našoj Općini želim da se i nadalje razvija u moderno i poželjno mjesto za život, a svima koji su svojim radom i zalaganjem omogućili da bude kakva je danas zahvaljujem i pozivam ih da ustraju u još čvršćoj i kvalitetnijoj suradnji.

Čestitam vam svima dan naše općine!

 

 

Kako se već tradicionalno povodom obilježavanja Dana Općine – 27. travnja, dodjeljuju priznanja Općine i ovom prigodom Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice donesenoj na 9. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine dodjeljuju se Zahvalnice:

 

-          MONIKI BARIĆ članici udruge Društvo naša djeca Stubičke Toplice. Monika je volonterka u društvu od 2007. godine te svojim trudom i angažmanom uvelike doprinosi razvoju zajednice, radom na nizu projekata, koji su nagrađivani na općinskom i županijskom nivou. Tijekom cijele godine osmišljava i vodi likovno kreativne radionice, a uključena je i u rad malog kazališta i folklorne skupine. Članica je Stručnog povjerenstva za odabir likovnih radova u likovno-literarnom natječaju „Cvijet u cvijeću“. Svojim dosadašnjim volonterskim radom s djecom i entuzijazmom, vedrinom i toplinom, koju pruža djeci kvalitetno promovira općinu Stubičke Toplice i primjer je djelovanja u lokalnoj zajednici.

 

-          GRACIIA KAČAVENDA koja članica Stolnoteniskog kluba Stubaki. Na turnirima HRVATSKOG STOLNOTENISKOG SAVEZA osvojila je prvo i treće mjesto te na turniru HRVATSKOG STOLNOTENISKOG SAVEZA Regija Srednja Hrvatska prvo mjesto. Ostvarila je i prvo mjesto na Rang listi Najmlađih kadetkinja Hrvatske te se trenutno nalazi na sedmom mjestu iste rang liste. Inače je odlična učenica četvrtog razreda osnovne škole Oroslavje.

 

-          DAVIDU ZRINSKOM koji je također član Stolnoteniskog kluba Stubaki. Na svim turnirima u 2017. godini na području naše Županije osvojio je prvo mjesto te ponio titulu najboljeg stolnotenisača u Najmlađim kadetima. Uz navedene rezultate osvojio je i dva puta treće mjesto na regionalnoj razini. David je učenik petog razreda Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

 

-          KARLU ILJAŠU članu plivačkog kluba Olimp od 2006 godine. Član je mlade plivačke reprezentacije od 2014 godine. Karlo završava četvrti razred gimnazije i kandidat je za Američku sportsku stipendiju. Sezona 2017/2018 postaje seniorski, mlađeseniorski, i juniorski prvak Države u disciplini  400 metara mješovito. U Sezoni 2016/2017 ljeto, postaje juniorski viceprvak Hrvatske u disciplini 400 metara mješovito Na međunarodnoj sceni u 20017 godini u Celju osvojio je zlato na 200 metara mješovito, te srebra u disciplinama 200 i 400 metara slobodno. U Splitu na Grand Prixu osvojio je bio je zlatni na 1500 metara slobodno i 200 metara mješovito te srebrni na 400 slobodno i 400 metara mješovito.

 

-          IGORU ERDELIĆU koji se počeo biciklizmom baviti 2016. godine. U tom kratkom periodu ostvario je sljedeće uspjehe na državnim prvenstvima i kupu Hrvatske: prvo mjesto na nacionalnom prvenstvu u cestovnoj vožnji, prvo mjesto na nacionalnom prvenstvu u kronometru, prvo mjesto u kupu Hrvatske za sezonu 2017. i drugo mjesto na nacionalnom prvenstvu u cestovnom usponu.

 

Plaketa Općine Stubičke Toplice dodjeljuje se:

 

-          vlč. Ivici Šestaku koji je za nepune dvije godine rada u našoj Župi i Općini obnovio župni dvor, kapelu svete Katarine te podigao zvonik na crkvi svetog Josipa. Proslave blagdana organizira svečano i pobožno te djeluje na uključivanju župljana u rad i djelovanje Župe. Svojim djelovanjem na materijalnom i duhovnom planu oplemenio je duhovni i kulturni život općine. Njegove poruke sa oltara su stimulativne, poučne i optimistične, što potiče dobrotu i zajedništvo među svim župljanima.

 

Priznanja Općine Stubičke Toplice dobitnicima su podijelili predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik i zamjenica načelnika. Obzirom da dobitnik Igor Erdelić nije nazočan Svečanoj sjednici, istom će se zahvalnica uručiti naknadno.

 

 

U ime svih nagrađenih prisutnima se prigodnim riječima zahvale obratio vlč. Ivica Šestak.

 

Gđa. Senka Susović još jednom uputila je čestitke svim dobitnicima priznanja na njihovim postignućima, kojima su zahvaljujući svom trudu i zalaganju promicali ime Stubičkih Toplica i van granica općine.

 

Poziva nazočne za upućivanje pozdravne riječi.

 

Ispred gradonačelnika i načelnika prisutnima se obratio načelnik Općine Gornja Stubica gdin. Jasmin Krizmanić.

U ime Krapinsko – zagorske županije, u ime župana gdina. Željka Kolara i u svoje osobno ime prisutnima se obratio zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije gdin. Anđelko Ferek Jamberek.

Kao izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora gdina. Gordana Jandrokovića i u svoje osobno ime, prisutnima se obratio gdin. Žarko Tušek.

 

Voditeljica sjednice gđa. Senka Susović zahvalila se još jednom svim čimbenicima koji djeluju na području Općine Stubičke Toplice na njihovom doprinosu, trudu i radu tijekom cijele godine.

 

Pozvala je prisutne na nastavak druženja uz prigodni domjenak u Hotel „Matija Gubec“.

 

 

 

Završeno u 16,47 sati.

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                               Općine Stubičke Toplice

 

Melita Šarić                                                                                                        Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt