Akti načelnika


PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PRIJENOSNIKA BOLESTI NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2022. GODINI

Na temelju odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), članka 46. stavka 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i Prijedloga programa mjera suzbijanja prijenosnika bolesti na području gradova i općina Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, koji je donio Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske ž

Pročitaj više

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2022. godinu

Na temelju članka 8. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata (Nar. nov. br. 26/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA 2022. GODINU Članak 1. I. Podaci o davatelju financijskih sredstava: Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749), Viktora Ši

Pročitaj više
Kako do nas / Kontakt