Odluka - prijevoz učenika i studenata 2023-2024

Sufinanciranje  troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine.

Učenici pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza.

Tijekom trajanja pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih na području Republike Hrvatske, koji se u cjelini financira iz proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, učenici koji koriste navedeni način ne mogu koristiti i prijevoz autobusom.

Općina Stubičke Toplice, će u školskoj – akademskoj godini 2023./2024. sufinancirati  troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice.Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje učenik:

  • s prebivalištem ili boravištem na području Općine Stubičke Toplice
  • koji je u školskoj godini 2023./2024. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske, odnosno pohađa praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu
  • ako svakodnevno putuje iz Stubičkih Toplica do mjesta školovanja sredstvima javnog prijevoza.

Kod javnog linijskog autobusnog prijevoza, sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se mjesečno s određenim iznosom prema određenoj zoni: I. zona do 10,00 km, sa 82,38 kuna (10,93 eura), II. zona od 10,01 do 20,00 km, sa 119,00 kuna (15,79 eura), III. zona od 20,01 do 30,00 km, sa 146,38 kuna (19,43 eura), IV. zona od 30,01 do 40,00 km, sa 173,88 kuna (23,08 eura), V. zona od 40,01 do 50,00 km, sa 201,25 kuna ( 26,71 eura), VI. zona od 50,01 i više km, sa 237,88 kuna (31,57 eura).
Iznimno, učeniku koji putuje u Srednju školu Oroslavje, a ne ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (Narodne novine br. 101/2022), niti prema Odluci župana Krapinsko-zagorske županije o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., KLASA:602-02/22-01/111, URBROJ:2140-02-22-1 od 13. rujna 2022. godine), sufinancira se trošak mjesečne autobusne karte u iznosu od 144,00 kuna (19,11 eura).Kod željezničkog prijevoza, sufinancira se 12,5% cijene mjesečne ili polumjesečne učeničke karte učeniku koji ostvaruje pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci Vlade RH i Odluci župana. Učenik koji ne ostvaruje pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci Vlade RH i Odluci župana, financira se 100% cijene učeničke karte.

Pravo na financiranje troškova javnog željezničkog prijevoza ima student (redovnom i izvanrednom) s prebivalištem ili boravištem na području Općine Stubičke Toplice.

U svrhu ostvarivanja gore navedenih prava, učenik / student mora ishoditi potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Prijava i registracija nalazi se na istom linku za mobilne korisnike, kao i za korisnike računala.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

SOM upute za prijavitelja 2023 2024
05. rujna 2023. 779,32 KB

Kako do nas / Kontakt