Prostorni plan uređenja općine Stubičke Toplice

III 4 IZVJESCE O PONOVNOJ JR smanjeno
21. travnja 2020. 2,76 MB

III 3 IZVJESCE O JR smanjeno
21. travnja 2020. 3,02 MB
OBRAZLOZENJE PLANA
04. ožujka 2020. 10,8 MB
Sazetak za javnost
04. ožujka 2020. 778,63 KB
1 Koristenje i namjena povrsina
04. ožujka 2020. 8,82 MB
2.1 prometl
04. ožujka 2020. 9,08 MB
2.2 pošta i elektronicke komunikacije
04. ožujka 2020. 8,97 MB
2.3 elektroenergetika
04. ožujka 2020. 8,95 MB
2.4 plinoopskrba
04. ožujka 2020. 8,93 MB
2.5 vodoopskrbni sustav
04. ožujka 2020. 8,98 MB
2.6 odvodnja otpadnih voda
04. ožujka 2020. 9 MB
3.1 kultura
04. ožujka 2020. 9,17 MB
3.2 mjere zaštite
04. ožujka 2020. 9,17 MB
3.3 posebna ogranicenja
04. ožujka 2020. 9,21 MB
3.4 planske mjere zastite
04. ožujka 2020. 8,94 MB
4 Gradevinska podrucja 4.1 GP
04. ožujka 2020. 2,27 MB
4.2 Gradevinska podrucja
04. ožujka 2020. 558,92 KB
Objava ponovne javne rasprave
17. veljače 2020. 79,86 KB
ODREDBE ZA PROVEDBU PPJR
04. listopada 2019. 1,85 MB
OBRAZLOZENJE PLANA
04. listopada 2019. 9,23 MB
Sazetak za javnost
04. listopada 2019. 805,04 KB
1 Koristenje i namjena povrsina
04. listopada 2019. 8,93 MB
2.1 promet
04. listopada 2019. 9,16 MB
2.2 pošta i elektronicke komunikacije
04. listopada 2019. 9,09 MB
2.3 elektroenergetika
04. listopada 2019. 9,03 MB
2.4 plinoopskrba
04. listopada 2019. 9,02 MB
2.5 vodoopskrbni sustav
04. listopada 2019. 9,1 MB
2.6 odvodnja otpadnih voda
04. listopada 2019. 9,11 MB
3.1 kultura
04. listopada 2019. 9,33 MB
3.2 mjere zaštite
04. listopada 2019. 9,24 MB
3.3 posebna ogranicenja
04. listopada 2019. 9,3 MB
3.4 planske mjere zastite
04. listopada 2019. 9,15 MB
4.1 Gradevinska podrucja
04. listopada 2019. 4,82 MB
4.2 Gradevinska podrucja
04. ožujka 2020. 830,1 KB
ZAHTJEV ZA PRENAMJENU
03. listopada 2017. 57 KB

Kako do nas / Kontakt