Općinsko vijeće

Člankom 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) određeno je da su sjednice Općinskog vijeća javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad sjednice Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti njegov rad i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i izvješćivati javnost o njegovu radu, u koju svrhu im se osigurava pravovremena dostava poziva za sjednice Općinskog vijeća, kao i dostupnost materijala za sjednice.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da se sjednice Općinskog vijeća održavaju u pravilu u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Vijećnica može primiti do 60 osoba, te na sjednici može prisustvovati oko 30 osoba koje bi iskazale interes za prisustvovanje sjednici temeljem ovog članka Poslovnika.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici svaka zainteresirana osoba može podnijeti telefonskim putem na broj: 049 282 733, elektroničkom poštom na adresu: melita@stubicketoplice.hr ili poštom na adresu sjedišta Općine Stubičke Toplice: Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, uz navođenje svoga imena i prezimena te broja telefona (mobitela).

Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća, pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici. Praćenje rada odnosno prisustvovanje sjednici ne znači pravo na sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.

Sa sjednice Općinskog vijeća javnost se može iznimno isključiti, u slučajevima propisanim posebnim propisima.

Kako do nas / Kontakt