Općinsko vijeće

Člankom 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) određeno je da su sjednice Općinskog vijeća javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad sjednice Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti njegov rad i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da se sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održavaju u pravilu u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.
Vijećnica može primiti do 60 osoba, te na sjednici može prisustvovati oko 40 osoba koje bi iskazale interes za sudjelovanje na sjednici temeljem ovog članka Poslovnika.

Zahtjev za sudjelovanje na sjednici svaka zainteresirana osoba može podnijeti predsjedniku Općinskog vijeća, u pisanom obliku. Zahtjev se podnosi osobno, svakim radnim danom od 7 do 15 sati, ili poštom, na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. Na zahtjevu je potrebno naznačiti broj telefona na koji se može kontaktirati podnositelja zahtjeva ili elektroničku adresu.

Ukoliko je broj osoba koje žele pratiti sjednicu veći od broja raspoloživog mjesta u dvorani, vodit će se računa o vremenu zaprimanja zahtjeva, odnosno prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjevi.

Kako do nas / Kontakt