Sufinanciranje udžbenika učenicima srednjih škola u školskoj godini 2023./2024.

SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA UČENICIMA  SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Općina Stubičke Toplice, kao i prethodnih godina, sufinancirati će nabavu udžbenika učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Općina će sufinancirati iznos do 53,09 eura, a pravo na sufinanciranje nabave udžbenika mogu ostvariti učenici koji su upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i čiji oba roditelja odnosno skrbnika ili jedan u slučaju da se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, uz predočenje originalnog računa za kupnju udžbenika.

Učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika temeljem zakona i drugih propisa, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava sukladno ovoj Odluci.

Pravo na sufinanciranje po ovoj Odluci nemaju ni učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana njegovog zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je dužniku odobrena obročna otplata duga.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili sa web stranice Općine Stubičke Toplice.

Zahtjev podnosi roditelj odnosno skrbnik učenika, odnosno učenik ukoliko je punoljetan.

Zahtjevi se podnose do 30. rujna, a uz isti se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

  • dokaz o prebivalištu roditelja odnosno skrbnika,
  • dokaz o prebivalištu učenika,
  • potvrda škole o redovitom pohađanju srednje škole na području Republike Hrvatske,
  • ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji: dokaz o razvodu ili poništenju braka, odnosno dokaz o pokrenutom postupku za razvod ili poništenje braka ili izvadak iz matice umrlih, odnosno drugi dokaz o jednoroditeljskoj obitelji,
  • originalni račun za kupnju udžbenika,
  • preslika tekućeg računa.

Kako do nas / Kontakt