Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Stubičke Toplice - radno mjesto referent - komunalni redar

KLASA: 112-01/24-01/05 URBROJ:2140-27-4-24-1 Stubičke Toplice, 11.03.2024.   Na temelju članaka 17. i 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice   na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 (jedan) izvrši

Pročitaj više


JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2024. GODINI

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2024. godini, u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se p

Pročitaj više

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent/referentica za uredsko poslovanje (zamjena)

Na temelju članka 18. st. 1. i članka  29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice objavljuje   OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME   za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto referent za uredsko poslovanje – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Pročitaj više
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2023. GODINI

Načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2023. godini, u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte koje udruge provode na području Općine Stubičke Toplice ili programe/projekte provode za korisnike s područja Općine, koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice. Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se p

Pročitaj višeKako do nas / Kontakt