Fiskalna odgovornost

Procedura stvaranja obveza

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju odredbe članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) donosi sljedeću PROCEDURU STVARANJA OBVEZA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Pročitaj višeOdluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA:470-01/17-01/14 URBROJ:2113/03-03-17-1 Stubičke Toplice, 24.07.2017. Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov. br. 78/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi   O D L U K U o imenova

Pročitaj više


Procedura zaprimanja računa, provjere računa i plaćanja po računima

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA: 400-01/12-01/1 URBROJ:2113/03-03-12-1 Stubičke Toplice, 05.06.2012. Na temelju članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 78/11), na

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt