Fiskalna odgovornost


Procedura stvaranja obveza

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju odredbe članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) donosi sljedeću PROCEDURU STVARANJA OBVEZA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Pročitaj višeOdluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK  KLASA:470-01/15-01/19 URBROJ:2113/03-03-15-1 Stubičke Toplice, 23.07.2015.   Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov. br. 141/06) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i

Pročitaj više


Procedura zaprimanja računa, provjere računa i plaćanja po računima

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA: 400-01/12-01/1 URBROJ:2113/03-03-12-1 Stubičke Toplice, 05.06.2012. Na temelju članka 46. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), a u svezi s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 78/11), na

Pročitaj više

Procedura stvaranja ugovornih obveza

REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA STUBIČKE TOPLICE NAČELNIK KLASA:022-05/11-02/58 URBROJ:2113/03-03-11-1 Stubičke Toplice, 31.12.2011. Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju odredbe članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) donosi sljedeću PROCEDURU STVARANJA OBVEZA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE   RED. BR. AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE

Pročitaj više

Kako do nas / Kontakt