In memoriam - Vladimir Bosnar

Vladimir Bosnar obnašao je dužnost općinskog načelnika sa kraćim prekidom u šest mandata, od 1993. - 2017. godine. Time je postao jedan od najdugovječnijih načelnika u Republici Hrvatskoj. Na lokalnim izborima za općinskog načelnika održanim 2013. godine dobio je povjerenje 79,92% birača, koji su u njemu prepoznali čovjeka s definiranom vizjiom i svakodnevno, kao mještani, svjedočili ustrajnom putu njezina ostvarenja. Velikim postignućima, svojim jasnim, nikad dvosmislenim stavovima i autoritativnim nastupom, bio je uzor mnogim načelnicima i gradonačelnicima.

Karizmatik, velikog srca, Vladimir Bosnar dugogodišnjim je obnašanjem dužnosti načelnika bio aktivni inicijator i sudionik investicijskog ciklusa kojim se Općina Stubičke Toplice afirmirala u kvalitetno izgrađenu lokalnu zajednicu. Primjenom dugogodišnjeg iskustva i poznavanja problematike lokalne samouprave te realizacijom niza projekata, Stubičke Toplice postigle su visoku razinu opremljenosti komunalnom infrastrukturom, razvile različite oblike društvenih čimbenika i interakscija, promijenile vizualni identitet, postale privlačno, ekološki osviješteno mjesto za život i boravak, te jedna od najprosperitetnijih općina Krapinsko-zagorske županije.

Programsko djelovanje Općine Stubičke Toplice bilo je u svim segmentima usmjereno je na potrebe mještana i podizanje kulture življenja. Područje općine u cijelosti je plinoficirano, elektrificirano, svakom domaćinstvu omogućen je priključak na vodovod, asfaltirano je ili novim asfaltnim slojem presvučeno više od 90% nerazvrstanih cesta, 70% područja pokriveno je oborinskom i fekalnom kanalizacijom, izgrađen je nogostup koji se, glavnom cestom, proteže cijelom dužinom općine. Mrežom javne rasvjete pokriveno je 87% područja općine s tendencijom ugradnje štednih (ekoloških) rasvjetnih tijela.

Nakon osnivanja Župe sv. Josipa, mjesto je dobilo župni dvor, izgrađena je Područna škola koja je inicijativom Općine kao osnivača u lipnju 2009. godine promijenila status u Osnovnu školu. Pored škole izgrađeno je velikošportsko-rekreacijsko igralište. Izgrađen je mjesni trg, tržnica, adaptirani su mjesni domovi. Preuređen je i u potpunosti moderniziran ured Turističke zajednice, izgrađeno je športsko-rekreacijsko jezero za ribolov „Jarki“. Izgradnjom pet dječjih igrališta djeca u svakom naselju dobila su prostor za igru. Za potrebe DVD-a Strmec Stubički i DVD-a Pila u cijelosti su opremljena dva interventna vozila, a u cilju unapređenja društva iz proračuna Općine izdvojena su sredstva za nabavu nove autocisterne. U cilju unapređenja privrednika našeg mjesta, provodi se u suradnji sa KZŽ-om, poticanje programa kreditiranja obrtnika i malih poduzetnika. Također se iz proračuna Općine kontinuirano izdvajaju sredstva za stipendije i prijevoz učenika i studenata, sufinancira sedječji vrtić i mala škola. Općina pomaže obiteljima slabijeg imovinskog stanja, osiguravajući sredstva za egzistencijalne potrebe. Uvažavaju se aktivnosti brojnih udruga i Turističke zajednice, te se u proračunu osiguravaju sredstva za njihovo djelovanje i organiziranje raznih kulturnih, športskih manifestacija i priredbi.

Veliki investicijski projekt Općine Stubičke Toplice kojim je stvoren kvalitetni sustav predškolskog odgoja izgradnja je i opremanje impresivnog objekta Dječjeg vrtića Zvirek, svečano otvorenog 2010. godine. U realizaciju ovog razvojnog projekta, svojom potporom, uključilo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Realiziran je zahtjevan investicijski projekt ekološkog značaja - izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u prvoj i drugoj fazi, ukupne dužine 2.736,00 metara. Ovaj projekt, kojeg je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva sa 49,74% sredstva uspješno je završen 2011. godine.

Mjesto je obogaćeno nizom prepoznatljivih ekoloških projekata poput izgradnje parkova, šetnice, hortikulture, drvenih autobusnih stajališta, ribarske kućice, zelene zastave škole i vrtića, što je rezultiralo vrijednim priznanjem kojim je Općini Stubičke Toplice u 2006., 2007., 2008. i 2009. godini dodijeljen „Zeleni cvijet sa zlatnim znakom“ - za najuređenije mjesto kontinentalne Hrvatske, a u 2010. i 2011. godini "Zeleni cvijet s brončanim znakom". Uvažavajući brojne projekte u cilju kvalitetnog razvoja djece Općini Stubičke Toplice dodijeljen je 20.11.2012. godine prestižni status "Općina Stubičke Toplice - prijatelj djece". 

Budući da je na turističkom prostoru Stubaka uočena stagnacija, uloženo je zaista mnogo truda kako bi Stubičke Toplice mogle krenuti putem turističkog prosperiteta. Odabirom Sunce Koncerna d.d. kao najboljeg privatnog partnera na natječaju KZŽ-e, s ponuđenim ulaganjem od 109 milijuna eura, te donošenjem Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“ od strane Općine Stubičke Toplice, stvoreni su preduvjeti za daljnji turistički razvoj kojim se predviđa da Stubaki postanu visoko kvalitetna, vrlo poželjna, europski orjentirana turistička destinacija s otvorenom mogućnošću zaposlenja raznih struka i snažnim jačanjem gospodarstva šire regije.

Usprkos teškom recesijskom razdoblju realizirani investicijski projekti Općine Stubičke Toplice unaprijedili su mnoga područja života u lokalnoj zajednici. U prilog tome govori i činjenica da su Stubičke Toplice jedna od rijetkih općina koja bilježi porast stanovništva prema izvršenom popisu 2011.g., a sukladno Odluci Vlade RH od 2010.g. o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti Općina Stubičke Toplice stekla je vrlo visoku poziciju.

Uvažavanje čovjeka i njegovih potreba u mjestu življenja, razvijanje komunikacije s mještanima, konstruktivan rad vijećnika Općinskog vijeća, kvalitetan tim čimbenika; Jedinstvenog upravnog odjela, radnih tijela, mjesnih odbora, Osnovne škole, Dječjeg vrtića Zvirek, udruga, Župe sv. Josipa, Turističke zajednice, doprinjeli su uspješnoj realizaciji svih razvojnih projekata, te im pripadaju zasluge za kreiranje skladnog životnog okruženja.

Predvođena ovom podrškom i strategijom razvoja Općina Stubičke Toplice okreće se novim misijama poput unapređenja odgoja i obrazovanja kroz veliki projekt dogradnje Osnovne škole, realizaciji Detaljnog plana uređenja groblja i nizu drugih projekata koji će donijeti daljnja unapređenja našeg mjesta. 

Lokalna zajednica prepoznala je potpunu predanost svog dugogodišnjeg načelnika u realizaciji razvojnih projekata te mu iskazala poštovanje imenovanjem mjesnog trga u Stubičkim Toplicama u Park Vladimira Bosnara, imenovanjem Osnovne škole Stubičke Toplice u Osnovnu školu Vladimir Bosnar Stubničke Toplice kao i imenovanjem Učeničke zadruge Osnovne škole nadimkom Vladimira Bosnara - Bobi. Tradicionalna međunarodna brdska auto utrka "Nagrada Stubičkim Toplica" od 2017. godine nosi naziv "Memorijal Vladimir Bosnar".

Dragi naš načelniče, neka ti je vječna slava i hvala!

Kako do nas / Kontakt