12. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 024-03/22-01/18

URBROJ:2140-27-2-22-1

Stubičke Toplice, 27.9.2022.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 2. i članka 44.a Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 28. rujna 2022. godine (srijeda) s početkom u 20:00 sati, elektroničkim putem.

Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

Materijali uz točku 1.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt