16. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/18-01/26

URBROJ:2113/03-01-18-1

Stubičke Toplice, 15.11.2018.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 22. studenog 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa pratećim odlukama.
 3.       Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 4.       Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 5.       Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 6.       Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2019. do 2021. godinu.
 7.       Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.
 8.       Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 9.       Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.
 10.   Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
 11.   Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.
 12.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.
 13.   Donošenje Odluke o mjeramazasprječavanje nepropisnog odbacivanja otpadaimjeramaza uklanjanje otpada odbenog u okoliš na području Općine Stubičke Toplice.
 14.   Donošenje Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja.

15.  Donošenje Odluke o pokretanju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – 2. etapa.

 1.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok.
 2.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.
 3.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2018./2019.
 4.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.
 5.   Informacija o Prijedlogu Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 6.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

 

                                                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                           Općine Stubičke Toplice

 

                                                                                                                                                   Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt