18. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/19-01/03

URBROJ:2113/03-01-19-1

Stubičke Toplice, 23.01.2019.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. siječnja 2019. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Ulica Viktora Šipeka 16.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1.       Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2.       Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
  3.       Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.
  4.       Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
  5.       Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje i zamjenika.
  6.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana DVD-a Strmec Stubički za 2018. godinu.
  7.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Strmec Stubički za 2019. godinu.
  8.       Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

                                                                                                                                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                      Općine Stubičke Toplice

 

                                                                                                                                                                                                                       Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt