19.sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/19-01/04
URBROJ:2113/03-01-19-1
Stubičke Toplice, 22.03.2019.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu s pratećim odlukama.
3. Usvajanje Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture i Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.
4. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine.
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, naselja Stubičke Toplice (Rekonstrukcija Tržnice).
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u prostorije Općine Stubičke Toplice, uništene uslijed poplave.
7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine
8. Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave radi nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste NCSS-19 Zeleni gaj.
9. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
10. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
11. Informacija o Odluci Ministarstva uprave o neispravnosti prijedloga za raspisivanje lokalnog referenduma.
12. Informacija o Izvješću o radu davatelja javne usluge EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje.
13. Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.
15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.
16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice za zapošljavanje trećeg odgojitelja.
18. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice za 2018. godinu.
19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2018. godinu.
21. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
22. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2018. godinu.
23. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018. godinu.
24. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice
Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt