21. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice


REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/19-01/09
URBROJ:2113/03-01-19-1
Stubičke Toplice, 30.05.2019.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 5. lipnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu sa pratećim odlukama.
3. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
4. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
5. Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
7. Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.
8. Donošenje Odluke o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.
9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića ZVIREK.
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK.
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje tri odgojitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 01. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine u Dječjem vrtiću ZVIREK.
14. Pitanja i prijedlozi.
Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.
Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice
Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt