21. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K 
Sa 21. Svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja , održane dana 25. travnja 2015. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, sa početkom u 11,00 sati.

 

Prisutni gosti i uzvanici:

- zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije, gdin. Anđelko Ferek Jambrek,

- savjetnik za odnose sa javnošću i protokol Krapinsko-zagorske županije, gdin. Karlo Frljužec

- tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“, gdin. Radmil Pavalić

- predsjednik Općinskog vijeća Grada Oroslavja, gdin. Stanko Čičko

- župnik župe sv. Josip Stubičke Toplice, velečasni Josip Ban

- načelnik Općine Stubičke Toplice, gdin. Vladimir Bosnar

- vršiteljica dužnosti Osnovne škole Stubičke Toplice, gđa. Brigitte Gmaz

- ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, gdin. Davor Gredičak

- predstavnica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, gđa. Kristina Vukić

- direktorRadio Stubice d.o.o., gdin. Mladen Kukas

- predstavnici udruga: - gđa. Barica Pasanec, predsjednica Udruge umirovljenika Stubičke Toplice

- gđa. Barica Zrinščak, predsjednica Udruge hrvatska žena Stubičke Toplice

- gdin. Robert Pilski, tajnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila

- gdin. Željko Božiček, predsjednik Udruge uzgajivača radnih pasa „Croatia“

- gđa. Marija Komin, tajnica Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo

- gdin. Juraj Komin, blagajnik Udruge Švicarsko-Hrvatsko društvo

- gdin. Željko Javorščak, predsjednik Taekwondo kluba „Kapelščak“

- zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice, gdin. Ivan Hren

- predsjednik Mjesnog odbora naselja Pila i Sljeme, gdin. Marijan Pilski

- predstavnica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gđica. Adrijana Merić

- predstavnik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gdin. Mario Kapusta

- vijećnici: gdin. Stjepan Sokač, gdin. Nedjeljko Ćuk, gđa. Zrinka Košić Bosnar, gđa. Darinka Gmaz-Lončar, gdin. Boris Beljak, gdin. Mato Zrinski, gdin. Damir Pavrlišak, gđa. Ivanka Bartol, gđa. Nina Gradiški Zrinski,

- predsjednici i članovi radnih tijela:

- gdin. Damir Dragičević, predsjednik Radnog tijela za šport,

- gđa. Jadranka Urbanc, predsjednica Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo,

- gđa. Marija Mirt, član Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo,

- gđa. Desa Šušnjar, član Radnog tijela za ekologiju u kulturu

- gđa. Ivka Šturlan, član Radnog tijela za ekologiju i kulturu

- gđa. Ivanka Glavač, član Radnog tijela za ekologiju i kulturu

- gosti i uzvanici: gdin. Stjepan Ćuk, gdin. Goran Šoštar, gdin. Željko Dreven, gdin. Krešimir Šturlan, gdin. Marijan Fergec, gdin. Ivica Šipek, gđa. Marija Čukelj, gdin. Ivan Mlinarić, gdin. Željko Breka, gdin. Drago Cvjetić, gdin. Radmilo Mihajlović

- službenici Jedinstvenog upravnog odjela: gđa. Ljubica Božić, gđa. Maja Ivačević, gđa. Ivana Franjković, gđa. Melita Šarić, gdin. Kristijan Oremuš, gđa. Ana Skušić

Zapisnik vodi: gđa. Melita Šarić

Svečanost je započela himnom Republike Hrvatske i minutom šutnje za sve poginule Hrvatske branitelje.

Gdin. Stjepan Sokač predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice otvara Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. Osobno se i u ime vijećnika zahvaljuje uvaženim gostima koji su se odazvali pozivu na Svečanu sjednicu.

Za sjednicu se predlaže

D N E V N I R E D

1. Govor načelnika Općine Stubičke Toplice.

2. Dodjela priznanja Općine Stubičke Toplice.

3. Pozdravna riječ gostiju.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Gdin. Stjepan Sokač predao je riječ gdinu. Vladimiru Bosnaru, načelniku Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Vladimir Bosnar obratio se nazočnima riječima:

Poštovani gospodine dožupane, poštovani gosti i uzvanici, poštovani dame i gospodo vijećnici, poštovani predstavnici udruga,

pozdravljam Vas na ovoj današnjoj, svečanoj sjednici Općinskog vijeća, kojom obilježavamo 27. travnja – Dan Općine Stubičke Toplice, njezin 22. rođendan.

U ovih godinu dana, od posljednje proslave obljetnice nastanka naše Općine, realizirali smo još velikih i malih projekata koji služe poboljšanju kvalitete života naših građana te u konačnici razvitku naše Općine, koji je naš prioritet.

Želio bih istaknuti nekoliko gospodarskih i infrastrukturnih projekata, kao i predstaviti Vam socijalne i kulturne programe koje smo nastavili i započeli, u koje smo zajednički ulagali svoj trud.

U ljetnim mjesecima prošle godine završen je projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. Ovim radovima obuhvaćena je priprema podloge i asfaltiranje odvojaka nerazvrstanih cesta u naseljima Stubičke Toplice, Pihači i Strmec Stubički, ukupne dužine 900 metara, te dio ulice Sljemenski put koji vodi prema športsko-rekreacijskom jezeru Jarki, dužine 360 metara. Ukupna vrijednost izvedenihradova iznosi 562.000,00 kuna, a cijeli projekt financiran je sredstvima Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Jedan od većih projekata prošle godine svakako je energetska obnova Društvenog doma i Vatrogasnog doma u naselju Pila. Ovim radovima izvedena je toplinska fasada na oba doma, dok je na Vatrogasnom domu zamijenjena kompletna fasadna stolarija i uređen interijer u potkrovlju zgrade. Naime, Općina Stubičke Toplice prijavila je ovaj projekt na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlukom o odabiru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno nam je sufinanciranje u visini od 60 % opravdanih troškova. Ukupna vrijednost te investicije za oba doma iznosi 620.000,00 kuna.

U Ulici žrtava Seljačke bune rekonstruiran je, produžen i proširen odvojak – ulica Kapelščak. Ovim radovima podignuta je niveleta postojećeg puta u odnosu na razinu okolnog terena čime je dobiven blaži nagib uspona i omogućeno normalno prometovanje tim dijelom naselja. Izgrađena cesta ukupne je dužine220 metara i prosječne širine 6 metara a po završetku spomenutih radova površina kolnika presvučena je novim asfaltnim slojem. Vrijednost radova na ovom projektu iznosi 310.000,00 kuna, a kao i prethodni projekt realiziran je sredstvima Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Uslijed nepovoljnih vremenskih prilika, aktivirano je više klizišta na području Općine te su prošle godine sanirana dva, jedno u naselju Strmec Stubički, Kozjaki i jedno u Ulici Stjepana Jožinca - naselje Pihači. Ove godine nastavljaju se poduzimati radnje kako bi se saniralo još jedno klizište, u Ulici Zagorskih brigada, koje također prijeti urušavanjem objekata za stanovanje te stoga spada u prioritetne zadaće.

U mjesecu ožujku 2014. godine izvršena je rekonstrukcija zapadne strane nogostupa od benzinske crpke prema župnom dvoru, koju je trebalo izvršiti jer je zbog višekratnih rekonstrukcija i asfaltiranja županijske ceste visina pločnika bila mjestimično izjednačena sa visinom prometnice, čime je pak bila ugrožena sigurnost pješaka, a naročito školske djece, obzirom da je u blizini naša Osnovna škola.

Na mjesnom trgu – Špici, renovirana je fontana. Ugrađena je nova mlaznica te renovirana oplata i podvodna rasvjeta.

Radi sigurnosti korisnika, na dječjem igralištu u centru Stubičkih Toplica, zamijenjena je dotrajala ograda uz županijsku cestu. Po završetku ovih radova igralište je obnovljeno navozom zemljanog materijala i planiranjem.

Zbog sve većih oštećenja na nerazvrstanoj cesti - Zelengajskoj ulici, izgrađen je armirano betonski potporni zid dužine 20 metara. U sklopu ovih radova riješena je i odvodnja oborinskih voda sa spomenute ulice.

Redovito se iz Proračuna Općine izdvajaju financijska sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda, pa je tako nastavljeno sa navozom kamenog materijala na makadamske putove oštećene vremenskim nepogodama. Strojno su čišćeni kanali oborinske odvodnje na području cijele Općine, ugrađivane linijske rešetke na kritičnim mjestima, zatim uređivane bankine i zatvarane udarne rupe na asfaltu. Također, strojno je orezanoraslinje uz javne putove na području cijele općine Stubičke Toplice, kojim radovima je osigurana veća sigurnost prometovanja navedenim putovima, a također i poboljšan izgled samog mjesta.2015. godine u naselju Pila, u predjelu Vidak izvedeni su radovi izgradnje kanala oborinske odvodnje sa nerazvrstane ceste u dužini 55 metara.

Nastavljeno je i sa redovitim održavanjem javne rasvjete na području cijele Općine, ali i izgradnjom nove. Tako je u naselju Strmec Stubički, predio Bajsi, izgrađen novi vod postavom stupova, samonosivog kabela, te četiri novarasvjetnatijela. Podsjećam da se redovito i održava javna rasvjeta, kad se po pozivu građana, mijenjaju izgorjele žarulje novima.

Za projekt groblje Strmec Stubički, tijekom 2014. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 568.000,00 kuna i to za otkup zemlje. Pred kraj godine potpisan je ugovor o potpori sa Krapinsko-zagorskom županijom, kojom nam Županija odobrava sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za nabavu projektne dokumentacije za izgradnju ceste prema groblju. U postupku je ishođenje građevinske dozvole za građevine na groblju, a po otvaranju natječaja u okviru mjere 7, aplicirat će se radi dobivanja sredstava potpore iz proračuna Europske unije i državnog proračuna.

Osim za projektnu dokumentaciju za groblje, Općini su odobrena sredstva i za projektnu dokumentaciju za izgradnju auto kampa „Jarki“, i to od Krapinsko-zagorske županije i Ministarstva turizma. Agencija za investicije i konkurentnost uvrstila je ovaj projekt u Katalog investicijskih mogućnosti, čime je on prezentiran domaćim i inozemnim poduzetnicima, a mi ulažemo nade da će on biti prepoznat i sa njihove strane te uskoro i zaživjeti.

Što se tiče ostalih projekata okrenutih turizmu, ustrajao sam na vraćanju u život hotela „Matija Gubec“, te je jedan od važnih momenata, u ovom razdoblju na koje se danas osvrćemo, njegovo ponovno otvaranje, kako radi novog zapošljavanja, tako i radi zadovoljstva ljudi koji mu se sada ponovno vraćaju kao gosti, ali i radi brojnih naših mještana koji su zabrinuti dolazili u ured sa pitanjem što će biti sa tim hotelom.

Nisu još svi upoznati, pa bih iskoristio ovu priliku, ponovno izvješćujući Vas, da se obnavlja i „Slamarica“ i da će i ona od jeseni ponovno oživjeti, ugošćujući sve koji se žele u njoj proveseliti, baš kao i uljepšati pogled na centar Stubičkih Toplica, čuvajući našu tradiciju i baštinu.

Sa posebnim zadovoljstvom mogu konstatirati da je započela realizacija zdravstveno turističkog projekta „Stubaki“ te građevinski radovi na izgradnji pristupne prometnice ulaze u završnu fazu.

U rad Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice tijekom godine uloženo je 217.000,00 kuna, a Općina je bila generalni pokrovitelj više manifestacija tijekom godine. Tu treba spomenuti osobito uspješnu „Gljivarijadu“, na kojoj svake godine ima sve više gostiju, Likovnu koloniju, „Cvijet u cvijeću“. Ove godine pripremili smo i novu manifestaciju, „Vuzem na mjesnom trgu“, koja je oduševila posjetitelje, a nas njihovim brojem, što nam je najveća nagrada. Tom prilikom predstavljen je i projekt uskrsnog jaja, koje su oslikali naši umjetnici motivima Stubičkih Toplica. Jedno od važnih priznanja bilo je i domaćinstvo skupštini Hrvatsko-švicarskog društva, kojom prilikom je naš gost bio i veleposlanik Švicarske, gospodin Stefan Estermann.

U najsvježiji projekt, povijesno poučnu stazu „Kamenjak“, koja je obnavljana krajem 2014. i početkom ove godine, a svečano otvorena u petak, Općina je uložila 70.000,00 kuna, za sufinanciranje samih radova. Staza je živi izložbeni prostor, ona predstavlja zanimljiv i poučan sadržaj u prirodi, jer na licu mjesta možete upoznati i učiti o biljnim i životinjskim vrstama kojima šuma Kamenjak pruža dom. Kao takva, ona je interesantna za mještane i za goste, ali i za provedbu programa „škola u prirodi“.

 Sada je prilika naglasiti našu suradnju sa udrugama, naglasiti da svi naši projekti ne bi zasigurno imali toliko uspjeha, da nema vrijednih članica i članova ovih dobrovoljnih organizacija, i zaista im svima, od srca, zahvaljujem na suradnji i trudu koji ulažu, jer ulažu sebe, to se vidi i osjeti, i zbog toga svako naše događanje ima dušu. Zahvaljujem na suradnji i velečasnom Josipu Banu, koji oplemenjuje naša kulturna zbivanja uključujući se u njih.

Našim sumještanima, kojima je potrebna pomoć i solidarnost, redovito su tijekom godine isplaćivane socijalne naknade, za što je utrošen iznos od 620.000,00 kuna, a nastojali smo im uljepšati blagdane pomoći koju Općina daje za Uskrs i Božić.

Ove godine, do danas, isplatili smo 6 jednokratnih pomoći majkama novorođenčadi, a prošle 19. Osim što sufinanciramo rad Dječjeg vrtića „Zvirek“, roditeljima se sufinancira i nadalje boravak djece u vrtiću, a ulagalo se i u obnovu školske zgrade: izgrađeni su temelji dogradnje školske zgrade, renovirano ulazno stubište, izvršeni su radovi odvodnje oborinskih voda radi sprječavanja probijanja vlage u prostorije suterena. Za školsku djecu se iz Proračuna Općine isplaćuju financijska sredstva za autobusni prijevoz, kao i za školsku kuhinju.

Trud odgojitelja, učitelja i ravnatelja Dječjeg vrtića i Škole višestruko je nagrađivan, pa ovom prilikom želim i njima zahvaliti što časno pronose ime naše Općine.

Ova, 2015. godina, donijela nam je 40% manji priljev sredstava u proračun, dok natječaji europskih fondova koji su najavljivani, nisu otvoreni. Sada ćemo sa ovakvim smanjenim proračunom opet se truditi postići zadovoljstvo naših građana, jer ne smijemo zaboraviti da smo tu radi njih. Bez obzira na financijske poteškoće, razvitak naše Općine mora nam biti prioritet, i vjerujem da ćemo međusobnom suradnjom, štedljivim raspolaganjem financijskim sredstvima, to i postići.

Poštovani, svima Vam čestitam 27. travnja – Dan Općine Stubičke Toplice! Zahvaljujem Vam na dosadašnjoj suradnji kojom smo iznjedrili danas spomenute projekte, kao i one koje smo realizirali u proteklih dvadeset i jednu godinu, zahvaljujem Vam na Vašem entuzijazmu, dobrovoljnom i odgovornom radu. Svake godine poželim nam na ovu obljetnicu da i dalje ovako surađujemo, i svake godine, ova želja mi se i ostvarila. Nadam se da će tako biti i sljedeće godine na današnji dan.

Gdin. Stjepan Sokač zahvalio je na upućenom govoru, te obavijestio nazočne da je Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 20. sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. godine donijelo Odluku o dodijeli priznanja Općine Stubičke Toplice, prema kojoj se Zahvalnice dodjeljuju za tri područja:

- članovima Kvarteta ŽMIK, Željku Drevenu, Krešimiru Šturlanu, Marijanu Fergecu, Ivici Šipeku, za obogaćivanje kulturnih sadržaja u Općini Stubičke Toplice i promicanje duhovnih vrijednosti.

- autorima slikarskih radova na velikoj topličkoj pisanici, Mariji Čukelj, Ivici Mlinariću, Nikoli Sinkoviću, Željku Breki, Dragi Cvjetiću, Radmilu Mihajloviču, za doprinos kulturnom stvaralaštvu Općine Stubičke Toplice, kreiranje i umjetničko oslikavanje velike topličke pisanice - uskrsnog simbola na Mjesnom trgu i

- CARITASU Župe svetog Josipa Stubičke Toplice, za humane misije, razvijanje socijalne osjetljivosti i socijalnog partnerstva te provedbu programa pomoći u lokalnoj zajednici.

Gdin. Stjepan Sokač zamolio je gdina. Vladimira Bosnara, načelnika Općine Stubičke Toplice da uruči Zahvalnice Općine Stubičke Toplice.

Zahvalnice su preuzeli:

- gdin. Željko Dreven, gdin. Krešimir Šturlan, gdin. Marijan Fergec i gdin. Ivica Šipek, za obogaćivanje kulturnih sadržaja u Općini Stubičke Toplice i promicanje duhovnih vrijednosti.

- gđa. Marija Čukelj, gdin. Ivica Mlinarić osobno i za gdina. Nikolu Sinkovića, gdin. Željko Breka, gdin. Drago Cvjetić, gdin. Radmilo Mihajlović, za doprinos kulturnom stvaralaštvu Općine Stubičke Toplice, kreiranje i umjetničko oslikavanje velike topličke pisanice - uskrsnog simbola na Mjesnom trgu i

- gđa. Marija Mirt u ime CARITASA Župe svetog Josipa Stubičke Toplice, za humane misije, razvijanje socijalne osjetljivosti i socijalnog partnerstva te provedbu programa pomoći u lokalnoj zajednici. 

Gdin. Stjepan Sokač čestitao je dobitnicima priznanja.

Za riječ su se javili:

- gdin. Anđelko Ferek Jambrek, zamjenik župana Krapinsko – zagorske županije

- velečasni Josip Ban, župnik župe Sv. Josip Stubičke Toplice,

- gdin. Stanko Čičko, predsjednik Gradskog vijeća Grada Oroslavja,

- gdij. Željko Dreven, ispred članova Kvarteta ŽMIK, dobitnika Zahvalnica Općine Stubičke Toplice.

Nakon upućenih pozdravnih riječi gdin. Stjepan Sokač zahvalio je na upućenim riječima i željama za daljnji rad, te zatvorio Svečanu sjednicu Općinskog vijeća i pozvao nazočne na daljnje druženje uz domjenak i predviđeni program.

Svećana sjednica sa radom je završila u 11,30 sati.

KLASA:021-05/15-01/04

URBROJ:2113/03-01-15-2

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice:

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt