22. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/19-01/14

URBROJ:2113/03-01-19-1

Stubičke Toplice, 24.07.2019.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. srpnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1.       Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o komunalnom redu.
 3.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom.
 4.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2019./2020.
 5.       Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice.
 6.       Prijedlog Odluke o kupnji udžbenika za srednjoškolce po prijedlogu vijećnice gđe. Sabine Frgec.
 7.       Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 8.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 9.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 10.   Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 11.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

                                                                                                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                            Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                                                            Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt