24. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/19-01/24

URBROJ:2113/03-01-19-1

Stubičke Toplice, 15.11.2019.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 27. studenog 2019. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu sa pratećim odlukama.
 3.       Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 4.       Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 5.       Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 6.       Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.
 7.       Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 8.       Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola.
 9.       Donošenje Odluke o kupnji nekretnine kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 10.       Donošenje Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Strmec Stubički.
 11.       Donošenje Odluke o visini naknade za domara Mjesnog doma Pila.
 12.       Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 13.       Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu i Projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
 14.       Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2020. godinu i Projekcije plana za 2021. i 2022. godinu.
 15.       Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2019./2020.
 16.       Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK za pokretanje postupka jednostavne nabave za nabavu namirnica za prehranu djece u 2020. godini. 
 17.       Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK za zapošljavanje trećeg odgojitelja (osobnog asistenta).
 18.       Informacija o Prijedlogu Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 19.       Pitanja i prijedlozi.

                                                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                 OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                        Tomislav Mlinarić

 

Kako do nas / Kontakt