24. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

24. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, održana je dana 30. travnja 2011. godine u prostorijama Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice sa početkom u 13,10 sati. 

Svečana sjednica započela je himnom Republike Hrvatske.

Svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja vodio je gdin. Stjepan Sokač predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice koji je u ime Općine Stubičke Toplice, te u svoje osobno ime pozdravio prisutne dužnosnike, predstavnike ministarstava, gradonačelnike, načelnike, predstavnike županijskih ureda, vijećnike, predsjednike mjesnih odbora, goste i uzvanike, članove radnih tijela Općinskog vijeća, predstavnike udruga sa područja Općine Stubičke Toplice i službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Popis svih prisutnih uzvanika  nalazi se u spisu predmeta.

Jednoglasno je utvrđen

D N E V N I    R E D

1. Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice.

2. Dodjela priznanja Općine Stubičke Toplice.

3. Pozdravna riječ gostiju.


Sukladno utvrđenom dnevnom redu g-din. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je slijedeće izvješće:

Danas obilježavamo 18. godišnjicu osnutka naše Općine, Općine sa svojom samostalnom Osnovnom školom, modernim Dječjim vrtićem, prepoznatljive kao Općine Zelenog cvijeta i niza razvojnih programa.

Unatoč sveprisutnoj krizi koju smo osjetili još krajem 2009. godine nastavljeno je sa ostvarivanjem različitih projekata, gdje svakako moramo istaknuti izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice.

To je najveći investicijski projekt Općine nakon prošlogodišnjeg završetka izgradnje i otvorenja Dječjeg vrtića.

Danas, na ovoj Svečanoj sjednici s ponosom možemo izjaviti da je I. I II. faza ovog velikog projekta završena.

Ukupna vrijednost ove dvije faze iznosi 3.100.000,00kuna, od čega 49,74 % sredstava osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iz programa Integralni razvoj lokalne zajednice EIB II, dok se ostatak sredstava izdvaja iz proračuna Općine.

Dužina završenog dijela ovog projekta iznosi 2751 metar od ukupno 6000 metara koliko iznosi ukupna dužina trase cjevovoda.

Ovim projektom najviše, ali i budućim kao što su: izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Augusta Šenoe i Vinogradskoj ulici, Općina nastavlja sa projektima zaštite prirode i okoliša zasigurno najvećim bogatstvom koje možemo ostaviti budućim generacijama.

Za potrebe razvijanja ribolovnog turizma, završena je izgradnja ribarske kućice kod športsko-rekreacijskog jezera„Jarki“, koja je danas svečano otvorena.

Uvažavajući najmlađe, važno je napomenuti da Općina i dalje redovito sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću “Zvirek”, te kao osnivač osigurava sredstva za redovan rad istog. Kvalitetan timski rad u suvremenom vrtiću bilježi niz kreativnih aktivnosti i događanja.

Osnovnoj školi Stubičke Toplice također se redovito izdvajaju sredstva za redovan rad iz proračuna Općine , a škola zauzvrat ostvaruje zapažene rezultate u odgojno-obrazovnim programima i natjecanjima, čime se Općina kao osnivač ponosi.

Tijekom 2010. i ovog dijela 2011. godine nastavilo se i sa stipendiranjem učenika i studenata, sufinanciranjem njihovog prijevoza do škola i fakulteta, a i dalje se pomaže najosjetljivijoj socijalno ugroženoj skupini građana pomažući im u snošenju troškova stanovanja.

Marljivi komunalni djelatnici Općine nastavili su održavati nogostupe prohodnima od nanosa snijega u zimskim mjesecima, a ovih dana održavanjem zelenih površina oku ugodnima.

Nastavilo se i sa redovitim održavanjem javne rasvjete, lokalnog vodovoda i nerazvrstanih cesta, ali i izgradnjom novih objekata komunalne infrastrukture gdje posebno treba istaknuti segment javne rasvjete.

U naselju Pila završena je izgradnja nove javne rasvjete sa 45 rasvjetnih tijela, a završen je i projekt prilagodbe postojeće javne rasvjete zamjenom 105 svjetiljki novima – ekološki prihvatljivim. Oba projekta sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 42 % sredstava.

Ovdje moramo spomenuti i projekt osvjetljavanja Parka Matije Gupca kojeg su zajedno ostvarile Općina i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - naš današnji domaćin.

Govoreći o Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice kao važnom nositelju zdravstvenog turizma upućujem čestitke i pohvale ravnatelju dr. Davoru Gredičaku za realizirane investicijske projekte odnosno kvalitetnu adaptaciju objekata Specijalne bolnice i njezina perivoja.

U tijeku je izrada novog Detaljnog plana uređenja Stubičkih Toplica - „Zonazdravstvenog turizma“. Prijedlog istog upućen je na javnu raspravu tijekom koje se Detaljni plan uređenja Stubičkih Toplica - „Zona zdravstvenog turizma“ izlaže na javni uvid u Općini Stubičke Toplice od 14. travnja do 13. svibnja 2011.g. Javno izlaganje održati će se 11. svibnja 2011.g. u vijećnici Općine Stubičke Toplice, s početkom u 17,00 sati.

Realizacijom navedenog plana od strane investitora Sunce Koncerna d.d. - odabranog kao najboljeg privatnog partnera na natječaju KZŽ-e odnosno osnovane tvrtke Stubaki d.d.,Stubičke Toplice pretvaraju se u jednu od najpoželjnijih europskih turističkih destinacija.

Bogat je i kulturni život Općine koji, sukladno mogućnostima Proračuna Općine, kreira Turistička zajednica u suradnji s brojnim aktivnim udrugama, te im se u ovoj prigodi srdačno zahvaljujem.

Na kraju, zahvaljujem vijećnicima Općinskog vijeća, Radnim savjetodavnim tijelima, Mjesnim odborima, Jedinstvenom upravnom odjelu, mještanima i svima koji su pomogli ostvarenje projekata, kojima je naša Općina pokazala kako i u vremenima financijske krize treba napredovati. Cilj svih razvojnih programa je kvalitetno životno okruženje mještana Stubaka koje pozivam na daljnju uspješnu suradnju i dobro razvijenu komunikaciju koja nas uvijek vodi ka daljnjem prosperitetu.

Svima skupa čestitam “27.travanj - Dan Općine Stubičke Toplice”.

G-din. Stjepan Sokač, zahvalio se na podnesenom izvješću. Pristupa se dodijeli zahvalnica koje se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja:

- dr.med. Davoru Gredičaku, spec.fizijatar, ravnatelju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Zahvalnica se dodjeljuje za kvalitetnu obnovu objekata Specijalne bolnice, njezina perivoja i promociju Općine Stubičke Toplice.

- Osnovnoj školi Stubičke Toplice. Zahvalnica se dodjeljuje zapostignuća u odgojno-obrazovnim projektima, razvojnimprogramima i promociju Općine Stubičke Toplice.

Zahvalnicu je ispred Osnovne škole Stubičke Toplice preuzela ravnateljica gđa. Karmen Bračić – Bunčec.

Pozdravne riječi uputili su:

- gdin. Milan Balagović – zamjenik načelnika Općine Cetingrad

- gdin. Juraj Srebačić – gradonačelnik Grada Donja Stubica

- gdin. Ivan Tuđa – gradonačelnik Grada Oroslavja

- gđa. Vesna Hrvoj Šić – predstavnica Ministarstva zanosti, obrazovanja i športa

- gdin. Jako Andabak – predsjednik Uprave Sunce koncerna d.d.

- gdin. Branko Mučnjak – predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

- gdin. Siniša Hajdaš – Dončić – župan Krapinsko – zagorske županije

Nakon upućenih pozdravnih riječi g-din. Stjepan Sokač, zahvalio je svima koji su nazočili te završio svečanost u 13,50 sati.

Gdin. dr.med. Davor Gredičak, spec. fizijatar, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabiliticiju pozvao je nazočne na otvorenje novoobnovljenog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Maksimiljanove zgrade.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice:

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt