25. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA:021-05/19-01/27

URBROJ:2113/03-01-19-1

Stubičke Toplice, 13.12.2019.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 20. prosinca 2019. godine (petak) s početkom u 17:00 sati u Hotelu Matija Gubec, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje 2. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu sa pratećim odlukama.
 3.       Donošenje 2. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 4.       Donošenje 2. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 5.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2020. godine.
 6.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2020. godine.
 7.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave opskrbe električnom energijom.
 8.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave wifi hotspot sustava u okviru programa WiFi4EU.
 9.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2020. godine.
 10.   Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova rekonstrukcije tržnice.
 11.   Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.
 12.   Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice.
 13.   Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
 14.   Davanje suglasnosti na 2. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 15.   Davanje prethodne suglasnosti Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog programa rada za 2020. godinu.
 16.   Davanje suglasnosti na prijedlog 2. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 17.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 14., 15. i 16.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt