26. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/20-01/9

URBROJ:2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 05.02.2020.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 12. veljače 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:30 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora.
 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola.
 4. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu.
 5. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu sa financijskim učincima za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu.
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Strmcu Stubičkom putem javnog natječaja.
 7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge najma rabljenog teretnog vozila.
 8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2020. godine.
 9. Davanje suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički na prvu izmjenu Financijskog plana za 2019. godinu.
 10. Davanje suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički na Plana rada za 2020. godinu.
 11. Davanje suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički na Financijski plan za 2020. godinu.
 12. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. i 11.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt