34. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/20-01/40

URBROJ:2113/03-01-20-1

Stubičke Toplice, 13.11.2020.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 25. studenog 2020. godine (srijeda) s početkom u 19 h u Mjesnom domu Strmec Stubički , Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu.
 7. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
 8. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2019. godinu na području Općine Stubičke Toplice
 9. Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
 10. Usvajanje Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
 11. Davanje suglasnosti na 1. izmjenu Proračuna Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2020. godinu
 12. Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2021.-2023. godinu
 13. Davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za 2021. godinu  i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
 14. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2020./2021.
 15. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK za pokretanje postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2021. godini.
 16. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14. i 15.

                                                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                              OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                                                                                                       Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt