35. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/20-01/46

URBROJ: 2113/03-01-20-2

Stubičke Toplice, 17.12.2020.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13) sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati elektroničkim putem  dana  22. prosinca 2020. godine (utorak) u vremenskom periodu od 18 do 21 h

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
 2. Donošenje 2. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu sa pratećim odlukama
 3. Donošenje 2. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu.
 4. Donošenje 2. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu
 5. Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu
 6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge opskrbe električnom energijom u 2021. godini
 7. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova obavljanja komunalne djelatnosti izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2021. godine
 8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2021. godine
 9. Davanje suglasnosti na 2. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2020. godinu
 10. Davanje prethodne suglasnosti Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog programa rada za 2021. godinu
 11. Davanje suglasnosti na prijedlog 2. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK Stubičke Toplice za 2020. godinu
 12. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

                                                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                     Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                        Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt