38. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-05/21-01/21

URBROJ: 2113/03-01-21-1

Stubičke Toplice, 26.03.2021.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 38. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati elektroničkim putem  dana  31. ožujka 2021. godine (srijeda) u vremenskom periodu od 18 do 21 h

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
  2. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice
  3. Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice
  4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju Parka Dragutina Gospočića
  6. Informacija - Izvješće o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2020. godinu na području Općine Stubičke Toplice
  7. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2.,3.,4., 5. i 6.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

 Općine Stubičke Toplice

                                                                                                         Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt