9. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/22-01/14

URBROJ:2140-27-2-22-1

Stubičke Toplice, 21.6.2022.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u sati u 19:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Usvajanje zapisnika sa 7., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3.       Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 4.       Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Stubičke Toplice.
 5.       Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
 6.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice
 8.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izgradnje igrališta za disc golf.

9.      Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije – dimnjačarski poslovi.

 1.   Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.
 2.   Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice
 3.   Donošenje Odluke o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
 4.   Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 5.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Završnog računa za 2021. godinu.
 6.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

 

                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                       OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                              Tomislav Mlinarić

 

Kako do nas / Kontakt