Konstituiran Savjet mladih Općine Stubičke Toplice

KLASA: 900-01/18-01/09

URBROJ:2113/03-01-18-10

Stubičke Toplice, 14.05.2018.

Na temelju članka 15. st. 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34a/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljuje:

OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Dana 14. svibnja 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Za predsjednicu Savjeta mladih izabrana je Marina Šturlan, a za zamjenicu predsjednice Antonija Glavač.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt