ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA:363-01/09-02/1

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 10.02.2009.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) i članka 23. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 38. sjednici održanoj dana 10. veljače 2009. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

 

Članak 8. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.11/02) mijenja se i glasi:

“Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Općine Stubičke Toplice, a što obuhvaća slijedeća naselja: Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme.

Za plaćanje komunalne naknade utvrđuju se slijedeće zone:

1. zona : naselje Stubičke Toplice, Strmec Stubički i Pila.

2. zona:naselje Sljeme.”

Članak 2.

 

Članak 9. Odluke o komunalnoj naknadi mijenja se i glasi:

« Koeficijenti za pojedine zone (Kz) su:

  • za 1. zonu koeficijent 1,00
  • za 2. zonu koeficijent 0,80. »

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt