Asfaltiranje nogostupa u Ulici Viktora Šipeka 

Asfaltiranjem nogostupa u Ulici Viktora Šipeka završeni su radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje sa državne ceste D307 započeti u jesen 2011. godine.

Prijašnjim radovima postavljene su slivničke rešetke, upojni šahtovi, te cestovni rubnjaci za usmjeravanje oborinske odvodnje uslijed većih padalina.

Kako do nas / Kontakt