ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, na otvoreni javni poziv u sklopu Pilot projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Ref. oznaka 4c1.1., općina Stubičke Toplice javila se sa projektom „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice“, koji je odobren te je dana 10. kolovoza 2016. sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, br. KK.04.2.1.01.0176.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 36.093,75 kn. Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj odobrena su u iznosu od 30.679,69 kuna ili 85%, dok su sredstva u iznosu 5.414,06 kuna , odnosno 15%, osigurana Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se omogućiti izvođenje radova koji u konačnici trebaju doprinijeti smanjenju potrošnje energije u Osnovnoj školi Stubičke Toplice. Provedbom projekta procjenjuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje za 20%, što je procijenjeno na osnovu Izvješća o provedenom energetskom pregledu i Energetskog certifikata za postojeće stanje zgrade Osnovne škole. Projektne aktivnosti trajale su od listopada 2015. do siječnja 2016. godine.

Projektom su predviđeni sljedeći radovi:

  • poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, što uključuje toplinsku izolaciju vanjskog zida zgrade i toplinsku izolaciju stropa prema negrijanom tavanu i
  • zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na: www.strukturnifondovi.hr

Kako do nas / Kontakt