Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Načelnik Općine Stubičke Toplice, gospodin Josip Beljak, potpisao je 13. listopada 2017. sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je i partner u projektu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE NA ADRESI STRMEČKA CESTA 5/A, STUBIČKE TOPLICE.

Opis projekta:

Osnovna škola Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5/a nalazi se na području općine Stubičke Toplice. Zgrada je izgrađena 2002. godine u dvije etaže.  U podrumu se nalaze učionice i sanitarni čvor, dok se u prizemlju nalaze učionice, uprava, kuhinja sa blagovaonicom ukupne neto grijane površine 1.088 m2. Toplinska energija za grijanje zgrade proizvodi se u kotlovnici kotlom na prirodni plin. Riječ je o zgradi lošeg stanja fasade i stolarije sa viskom pogonskim troškovima i potrošnji primarnih energenata u režimu grijanja i hlađenja. Građevinski elementi zgrade ne zadovoljavaju Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Unutarnju rasvjetu karakteriziraju rasvjetna tijela starije generacije – fluo T8 cijevi te je i dalje prisutan značajan udio žarulja sa žarnom niti (10%). Temeljem provedenog energetskog pregleda zgrada pripada energetskom razredu E.

Planirana energetska sanacija zgrade uključuje: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora; povećanje toplinske zaštite vanjskog zida; povećanje toplinske zaštite ukopanog zida;  povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru; zamjena vanjske stolarije; zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom.

Ciljane skupine su djelatnici i djeca osnovnoškolske dobi sa područja Stubičkih toplica i okolice koji predstavljaju stalne polaznike odnosno korisnike zgrade. Ulaganje u energetsku obnovu škole omogućiti će se obavljanje primarne funkcije uz značajno povećanje razine udobnosti i kvalitete pružanja usluga odgoja i obrazovanja, koji su u ovom trenutku narušeni zbog lošeg stanja zgrade. Na ovaj način, neposredno se doprinosi razvoju građevinske struke te u konačnici povećanju broja obnovljenih javnih zgrada kojima se značajno produljuje životni vijek uz manje troškove za energiju i troškove za održavanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Obzirom da je riječ je rekonstrukciji postojeće škole koja obavlja svoju primarnu funkciju pružanja usluga odgoja i obrazovanja, nakon provedene rekonstrukcije uz niže energetske troškove i troškove održavanja, doći će do poboljšanja radnih uvjeta te podizanja razine kvalitete pružanih usluga. Dodatno, uzimajući prednost primjene mjera energetske učinkovitosti kroz značajne financijske uštede otvara se mogućnost za dodatnim ulaganjem u npr. nabavu nove opreme što u konačnici daje pozitivne rezultate i nakon završetka projekta. Promatrajući održivost projektnih rezultata nakon implementacije mjera – ista će se osigurati kroz racionalan način korištenja energije od strane djece i djelatnika te povećanjem razine znanja o učinkovitom korištenju školskih resursa. Projekt Energetska obnova Osnovne škole Stubičke Toplice će kroz implementaciju mjera energetske učinkovitosti koje obuhvaćaju kombinaciju građevinskih i elektro mjera utjecati na smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje te smanjenje emisija CO2. Na ovaj način, uz primjenu mjera energetske učinkovitosti omogućiti će se kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja za djelatnike i učenike Osnovne škole Stubičke Toplice.

Proračun projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.544.397,73 kuna (sa uklj. PDV).

Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj Općini Stubičke Toplice će se dodijeliti iznos od 754.381,32 kune (ili 51,63 % prihvatljivih troškova).

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će iz vlastitih sredstava projekt iznosom od 790.016,41 kuna (48,37 % prihvatljivih troškova te 83.136,25 kuna troškova koji su neprihvatljivi za sufinanciranje po predmetnom natječaju).

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 22. studenog 2016. godine, pa do završetka obavljanja tih aktivnosti, odnosno do 28. veljače 2019. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Beljak, općinski načelnik, 049/ 282 733

Link na stranicu www.strukturnifondovi.hr

Link na stranicu Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“: http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija 

Kako do nas / Kontakt