Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2017. godinu

Na temelju članka 8. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata (Nar. nov. br. 26/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi

Kako do nas / Kontakt

Total query time: 0 sec and 0 ms