KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

KLASA: 013-03/21-01/23
URBROJ: 2113/03-04-21-2
Stubičke Toplice, 02.06.2021.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), nakon provedenog drugog kruga glasovanja dana 30. svibnja 2021. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stubičke Toplice dana 2. lipnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I. Od ukupno 2.552 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.415 birača, odnosno 55,45%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.415 birača, odnosno 55,45%. Važećih listića bilo je 1.398, odnosno 98,80%. Nevažećih je bilo 17 listića, odnosno 1,20%.

II. Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: JOSIP BELJAK 763 glasa

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidatkinja: SABINA FRGEC 635 glasova

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona utvrđuje se:

za općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice izabran je
JOSIP BELJAK.


PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
PETAR ŽITNJAK, v.r.

Kako do nas / Kontakt