KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

KLASA:013-03/21-01/21
URBROJ:2113/03-04-21-2
Stubičke Toplice, 19.05.2021.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stubičke Toplice utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE
IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I. Od ukupno 2.553 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.397 birača, odnosno 54,72%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.397 birača, odnosno 54,72%. Važećih listića bilo je 1.371, odnosno 98,14%. Nevažećih je bilo 26 listića, odnosno 1,86%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 398 glasova 29,02%

Nositeljica kandidacijske liste: SABINA FRGEC
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 349 glasova 25,45%

Nositelj kandidacijske liste: JOSIP BELJAK
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 227 glasova 16,55%

Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV MLINARIĆ
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 191 glas 13,93%

Nositelj kandidacijske liste: ROMAN ROGOVIĆ
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 115 glasova 8,38%

Nositelj kandidacijske liste: ROBERT PILSKI
6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 43 glasa 3,13%

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA KRISTIĆ
7. DOMOVINSKI POKRET - DP 37 glasova 2,69%

Nositelj kandidacijske liste: RENO JANEŠ
8. HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA - HSSČKŠ 11 glasova 0,80%


Nositeljica kandidacijske liste: JASNA KUČAK

III. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice su:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositeljica kandidacijske liste: SABINA FRGEC

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: JOSIP BELJAK

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV MLINARIĆ

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ROMAN ROGOVIĆ

5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ROBERT PILSKI

IV. Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositeljica kandidacijske liste: SABINA FRGEC
dobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. SABINA FRGEC
2. ŽELJKO BENGER
3. MARIJA VRBAN
4. ŽELJKO FRGEC

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: JOSIP BELJAK
dobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. JOSIP BELJAK
2. ANICA BENGER
3. JURICA KNEZIĆ
4. NINA GRADIŠKI ZRINSKI

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV MLINARIĆ
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. TOMISLAV MLINARIĆ
2. NEDJELJKO ĆUK

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ROMAN ROGOVIĆ
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. ROMAN ROGOVIĆ
2. BISERKA BOSNAR

5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ROBERT PILSKI
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1. ROBERT PILSKIPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
PETAR ŽITNJAK, v.r.

Kako do nas / Kontakt