Izvođenje građevinskih radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički

U Općini Stubičke Toplice potpisan je Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom. Predmet ugovora je izvođenje građevinskih radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u naselju Strmec Stubički u Stubičkim Toplicama, na k.č.br. 2585 k.o. Strmec Stubički. Ovim projektom će se sanirati šteta na nerazvrstanoj cesti nastala uslijed klizanja terena: izgraditi potporni zid visine do 2 metra, proširiti cesta na 3 metra širine te presvući novim asfaltnim slojem. Time će se poboljšati dostupnost komunalne infrastrukture te podići razina kvalitete života u Općini Stubičke Toplice.

Izvođač radova je tvrtka NISKOGRADNJA HREN d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, izabrana u postupku jednostavne nabave i to javnim prikupljanjem ponuda. Vrijednost radova je 357.247,50 kuna sa PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima sa 100.000,00 kuna.

Kako do nas / Kontakt